^ Powrót na górę

 

 

Wyjazdowe posiedzenie komisji spraw społecznych

Rozmiar tekstu:

komisja
Komisja spraw społecznych Rady Powiatu Sieradzkiego obradowała na posiedzeniu wyjazdowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie. Spotkanie miało na celu zapoznanie jego uczestników (nie tylko członków komisji) ze specyfiką placówki.

Schemat organizacyjny szkoły omówił jej dyrektor Dominik Strumiński. – Zajmujemy część kompleksu, w którym działają trzy instytucje. Oprócz ZSP mieści się w nim również Zespół Szkół Specjalnych i warcki Komisariat Policji. Administratorem całości jest ZSP. Budynek jest duży, częściowo piętrowy i częściowo podpiwniczony. Mamy do dyspozycji rozbudowane zaplecze sportowe, na które składają się przede wszystkim nasza sala gimnastyczna i siłownia. Po sąsiedzku jest też stadion miejski, z którego regularnie korzystamy – powiedział dyrektor.

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych ruszy 13 maja. Na absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych w ZSP w Warcie czeka liceum ogólnokształcące (klasy o specjalnościach: mundurowo-policyjnej, turystyczno-sportowej i pedagogiczno-dziennikarskiej), technikum (w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista i technik turystyki wiejskiej) oraz branżowa szkoła I stopnia (wielozawodowa).

Kilka tygodni temu ZSP podjął współpracę z kaliskim Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, polegającą na objęciu przez WPA patronatem klasy o profilu pedagogiczno-dziennikarskim.

W najbliższych latach placówka chce położyć nacisk na kształcenie zawodowe w specjalnościach technicznych, poszukiwanych przez pracodawców w regionie. – Na szczęście zmienia się nastawienie młodzieży i rodziców do szkół zawodowych. Do niedawna pokutowało przeświadczenie, że zawodówka to ostateczność, a młodzi ludzie, którzy zamiast liceum czy technikum wybierają zawód, są albo mniej zdolni, albo mniej ambitni. Nic bardziej błędnego. Mamy XXI wiek. Nawet małe firmy produkcyjne naszpikowane są nowoczesnym sprzętem i maszynami cyfrowymi. Żeby je obsługiwać, trzeba dysponować niemałą wiedzą i umiejętnościami. Przedsiębiorstwa poszukują operatorów maszyn, spawaczy, ślusarzy, słowem: ludzi z konkretnymi umiejętnościami – mówi Józef Jura, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu sieradzkiego Starostwa Powiatowego. Uczniowie szkoły branżowej w ZSP w Warcie będą odbywać praktyki u pracodawców albo w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Wyjazdowe posiedzenie komisji odbyło się w piątek 22 marca. Poprowadził je jej przewodniczący, Daniel Joachimiak. W skład komisji spraw społecznych (oprócz oczywiście przewodniczącego) wchodzą radni: Andrzej Czyżak, Sylwia Dęga-Frątczak, Maciej Sulgan, Edward Szewczyk i Grzegorz Wardęga. W spotkaniu uczestniczyła również część Zarządu Powiatu Sieradzkiego w osobach wicestarosty Kazimiery Gotkowicz i członka Zarządu Tomasza Balińskiego (mieszkańca Warty). Radę Powiatu reprezentowali także: jej przewodnicząca Olga Kołoszczyk oraz radny Krzysztof Żubrowski. W spotkaniu uczestniczył też burmistrz Warty Krystian Krogulecki oraz aspirant Arkadiusz Więch z Komisariatu Policji w Warcie.

W drugiej części posiedzenia komisja wraz z gośćmi zwiedziła mieszczący się w tym samym budynku Zespół Szkół Specjalnych. Placówka ta (podobnie jak ZSP) jest jednostką podległą Powiatowi Sieradzkiemu. Szkołę zaprezentowała jej dyrektor Wioletta Łajs-Błaszczyk.

T.O.

1  2

3  4

5  6

8  9

10  11