^ Powrót na górę

 

 

Klasy dwujęzyczne w „Żeromskim”

Rozmiar tekstu:

lo2
W II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu powstaną klasy dwujęzyczne z językiem angielskim. Ta nowość w ofercie edukacyjnej placówki zacznie działać od początku roku szkolnego 2019/2020 i będzie się wiązała ze zmianą nazwy II LO.

Od 1 września 2019 roku II LO w Sieradzu będzie nosiło nazwę II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi. – Szczegóły funkcjonowania klas dwujęzycznych określa prawo oświatowe. Daje ono możliwość prowadzenia zajęć w dwóch językach: polskim i obcym nowożytnym, przy czym w tychże językach można nauczać co najmniej dwóch przedmiotów, za wyjątkiem języka polskiego, części historii dotyczącej historii Polski i części geografii obejmującej geografię Polski – wyjaśnia Urszula Świniarska, dyrektor II LO.

Uczniowie klas dwujęzycznych „Żeromskiego” będą realizować rozszerzony program nauki języka angielskiego, co przełoży się na większe możliwości zdawania matury w zakresie rozszerzonym właśnie z tego przedmiotu, a także na dodatkowe punkty, potrzebne w procesie rekrutacji na studia wyższe.

T.O.