Trwa rekrutacja do szkół średnich

Rozmiar tekstu:

rekrutacja
W poniedziałek 13 maja ruszył nabór uczniów do liceów, techników i szkół branżowych. Uczniom ostatnich podstawówek i gimnazjów przypominamy, że rekrutacja do szkół średnich odbywa się elektronicznie – za pośrednictwem platformy
www.lodzkie.edu.com.pl.

Tegoroczny nabór będzie trochę inny niż w poprzednich latach, a różnice te wynikają z reformy systemu oświaty. Do szkół średnich będą przyjmowani nie tylko absolwenci gimnazjów, tak jak to było do tej pory, ale również klas ósmych szkół podstawowych. Uczniowie kończący VIII klasę podstawówki będą mogli zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą mogli ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

Będzie to miało odzwierciedlenie w systemie naboru elektronicznego, gdzie przewidziano odrębne okienka do rejestracji kandydatów z gimnazjów i szkół podstawowych. Później, już w szkole średniej, kształcenie jednych i drugich będzie się odbywać według odrębnych podstaw programowych, zgodnie z reformą systemu oświaty.

Aby wziąć udział w rekrutacji elektronicznej, należy na podanej stronie założyć konto, a następnie z dostępnej oferty wybrać oddziały, do których chce się kandydować. Uczniowie ostatnich klas oddziałów gimnazjalnych i szkół podstawowych mają na to miesiąc – od 13 maja do 25 czerwca. Jedna osoba może wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach i musi jednocześnie ustalić kolejność preferowanych oddziałów.

Później – od 21 do 25 czerwca – młodzież będzie miała czas na wpisanie do elektronicznego formularza ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty oraz informacji o ewentualnych innych osiągnięciach. W tych dniach należy również dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki naboru zostaną opublikowane w każdej szkole 16 lipca 2019 r. do godziny 12:00. Zakwalifikowani uczniowie do 24 lipca powinni potwierdzić wolę rozpoczęcia nauki w placówce, dostarczając do niej oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy dostarczyć orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Przypominamy, że w powiecie sieradzkim działa 7 publicznych szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy:

– I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu,

– II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie.

Szczegółowe informacje na temat ofert każdej placówki znajdują się w Informatorze Edukacyjnym Powiatu Sieradzkiego – na stronie internetowej www.powiat-sieradz.pl.

T.O.