^ Powrót na górę

 

 

Nowi nauczyciele mianowani

Rozmiar tekstu:

nauczyciele
Żeby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, musieli m.in. wykazać się pozytywnymi efektami w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz udowodnić, że potrafią rozpoznawać potrzeby rozwojowe uczniów.

Mianowanie jest zwieńczeniem trzyletniego okresu pracy w charakterze nauczyciela kontraktowego. Uroczyste wręczenie nominacji przez wicestarostę sieradzkiego Kazimierę Gotkowicz poprzedził egzamin w Starostwie Powiatowym.

Rok szkolny 2019/2020 w charakterze nauczycieli mianowanych rozpoczną: Emilia Grdeń, pedagog w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, Małgorzata Fraszczyńska, nauczycielka ekonomicznych przedmiotów zawodowych w ZSP w Złoczewie, Maciej Pawlak, nauczyciel elementów prawa i bhp oraz historii w ZSP nr 2 w Sieradzu, Marta Legezińska, psycholog z ZSP nr 1 w Sieradzu, Aleksandra Cwynar, nauczyciel przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu oraz Aldona Sowijak, nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych sieradzkiego SOSW.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10