^ Powrót na górę

 

 

ZSP w Warcie zaprasza do liceum

Rozmiar tekstu:

zsp warta
Dobra informacja dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, którzy nie wybrali jeszcze dalszej ścieżki kształcenia. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie przyjmuje zapisy do Liceum Ogólnokształcącego o profilach mundurowo-policyjnym, pedagogiczno-dziennikarskim i turystyczno-sportowym.

Warcka mundurówka od lat kształci młodzież we współpracy ze służbami działającymi w regionie. Praktyczną stronę zawodu pomagają poznać pracownicy sieradzkich komend Państwowej Straży Pożarnej, policji, jednostki wojskowej i Służby Więziennej. Młodzież nosi mundury oraz przechodzi kursy samoobrony i strzelectwa, uczestniczy także w obozach sprawnościowych.

Profil pedagogiczno-dziennikarski objęty jest z kolei patronatem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki temu LO w Warcie zapewnia swoim uczniom kontakt z kadrą akademicką i comiesięczne zajęcia teoretyczno-praktyczne na wyższej uczelni. W opanowaniu reporterskiego fachu pomaga prowadzenie szkolnego radiowęzła, gazetki i strony internetowej oraz warsztaty dziennikarskie.

Na monotonię nie mogą też narzekać uczniowie profilu turystyczno-sportowego. – Proponujemy im zajęcia terenowe oraz zwiedzanie zabytków i atrakcji ziemi sieradzkiej, których przecież nie brakuje. Tworzy to świetną podbudowę do otwierania własnych gospodarstw agroturystycznych, co może być dobrym pomysłem na przyszłość, zwłaszcza w okolicy świetnie rozwijającej się bazy turystycznej wokół zbiornika Jeziorsko – mówi Dominik Strumiński, dyrektor szkoły.

Placówka czeka na chętnych w swojej siedzibie na ul. 3 Maja 29 w Warcie. Wystarczy przynieść oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu końcowego.

T.O.

1  3

4  5