^ Powrót na górę

 

 

Kolejny rok „Lepszego startu”

Rozmiar tekstu:

sosw
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu rozpoczął się kolejny rok realizacji projektu „Lepszy start”. W jego ramach nauczyciele podnoszą swoje kompetencje zawodowe.

Uczestniczący w projekcie nauczyciele podjęli studia podyplomowe w zakresie surdologopedii; diagnozy, edukacji, terapii i rewalidacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; edukacji i wspierania rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera; integracji sensorycznej, metodyki nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także uczestniczyli w szkoleniach i kursach: z metody Johansena IAS, ortoptyki, stymulatorów funkcji motorycznych, nowych trendów w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy, metody Warnkego, uprawnień diagnostycznych terapeuty pedagogicznego, uprawnień diagnostycznych – baterii diagnozy funkcji poznawczych PU1, a także w treningu poznawczym w zakresie metody IE poziom 1, w zakresie posługiwania się Screeningowym Audiometrem Tonalnym z testami centralnymi SAT.

Nauczyciele brali również udział w szkoleniu z metody werbotonalnej, treningu umiejętności społecznych, metody krakowskiej (symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania), terapii behawioralnej w teorii i praktyce, z obsługi oraz wykorzystania programu Mówik, bilateralnej integracji z zakresu teorii, diagnostyki i treningu dziecka z problemami w zakresie współpracy i koordynacji bilateralnej ciała, z diagnozy pedagogicznej, treningu bazowego umiejętności komunikacyjnych. Ponadto nauczyciele doskonalili umiejętności w obsłudze tablicy interaktywnej.

Projekt „Lepszy start” nr RPLD.11.01.02-10-0015/18 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

T.O.

logotypy