^ Powrót na górę

 

 

Nowy sprzęt w sieradzkim SOSW

Rozmiar tekstu:

sosw
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sieradzu zakupił nowy sprzęt i pomoce do diagnozy oraz terapii psychologicznej i logopedycznej. Wyposażenie pojawiło się w placówce w ramach projektu „Lepszy start”.

Urządzenia te to m.in. trzy protezy mowy Mówik, narzędzia do diagnozy psychologicznej dzieci z autyzmem ADOS-2, specjalistyczny sprzęt audiometr tonalny do metody Johansena, specjalistyczny sprzęt do metody Warnkego, specjalistyczny sprzęt audiometr tonalny z testami centralnymi i modułem terapeutycznym, testy do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej IDS-2, baterię diagnozy funkcji poznawczych PU1, krótka skala rozwoju dziecka, test lateralizacji, oprogramowanie na tablice interaktywne, programy wspomaganie rozwoju dr Omnibus, Autilius, logopedia pro, obrazkowy słownik, Matświat, Akademia Umysłu, Uczeń na start, zabawy słowem, dr Neuronowski, Cogniomaniac Autyzm, lekcjoteki: przyroda, język polski, matematyka, niemiecki, kwestionariusz obrazkowy, pomoce do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i warsztatów (np. podręczniki i ćwiczenia, kalejdoskop ucznia, sprawdziany, kartkówki, wykreślanki, układanki, domek sensoryczny, gryzaki).

W ramach projektu „Lepszy start” zakupiono również sprzęt tablice interaktywne, projektory, kamery internetowe, komputery przenośne z myszkami, podstawkami chłodzącymi, systemem operacyjnym, programem antywirusowym, drukarki, aparat fotograficzny, drukarkę 3D, wizualizer i tablety. Wszystkie zakupione pomoce używane są przez uczniów, zgodnie z przeznaczeniem podczas zajęć i działań projektowych.

Projekt „Lepszy start” nr RPLD.11.01.02-10-0015/18 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

T.O.

logotypy