^ Powrót na górę

 

 

Rok akademicki w AHE rozpoczęty

Rozmiar tekstu:

ahe
Studenci sieradzkiej filii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi rozpoczęli rok akademicki 2019/2020. W sobotę 5 października w auli przy ul. Mickiewicza 6 przywitała ich dr Elżbieta Woźnicka, dziekan filii.

Uczelnia jest obecnie największą szkołą wyższą w regionie. W filii AHE w Sieradzu kształci się prawie 300 studentów. Z tego ponad 100 uczy się na pierwszym roku, na kierunkach pedagogika i bezpieczeństwo wewnętrzne (licencjat) oraz na studiach podyplomowych (zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych, przygotowanie pedagogiczne oraz edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna). Kolejne 80 osób korzysta z możliwości studiowania online. Taki tryb pobierania nauki AHE ma w swej ofercie już od kilku lat.

– Działamy zgodnie z hasłem „kształcimy praktyków”. Realizujemy praktyczny profil kształcenia, co oznacza, że zapewniamy młodym ludziom nie tylko wiedzę, ale również umiejętności i kompetencje niezbędne w przyszłej pracy zawodowej – podkreśliła w swoim wystąpieniu dziekan filii dr Elżbieta Woźnicka, zwracając się do społeczności uczelni, kadry dydaktycznej, pracowników i zaproszonych gości.

Ten praktyczny wymiar działalności szkoły przejawia się m.in. w powołaniu 20-osobowej Rady Ekspertów. Do jej kompetencji „należy opiniowanie programów kształcenia kierunkowego, planów studiów, form i treści kształcenia, w tym sylwetki absolwenta oraz opiniowanie stopnia dopasowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” – czytamy na stronie internetowej AHE. W skład RE wchodzą przedstawiciele instytucji, firm i samorządów.

Rozpoczęcie roku akademickiego nie mogło się obejść bez wykładu inauguracyjnego. Wygłosił go dr hab. Jakub Bartoszewski, na co dzień prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Wystąpienie nosiło tytuł „Narracja, autonarracja stanów emocjonalnych a problematyka przyswajania wiedzy”.

Początek roku akademickiego nie oznacza końca rekrutacji. Ponieważ została ona przedłużona, wciąż jeszcze można zostać studentem sieradzkiej AHE.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20