^ Powrót na górę

 

 

Warcka młodzież na UAM w Kaliszu

Rozmiar tekstu:

zsp warta
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Warcie wzięli udział w zajęciach na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Kaliszu. Młodzież uczestniczyła w warsztatach fotograficznych i wysłuchała wykładu na temat badań historycznych.

Była to pierwsza w tym roku szkolnym wizyta uczniów warckiego liceum na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu, złożona w ramach programu dla klas patronackich. Przypominamy, że wydział ten od wiosny bieżącego roku sprawuje patronat nad klasami o profilu pedagogiczno-dziennikarskim LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

Na warsztatach fotograficznych tajniki tej dziedziny młodzież poznała pod okiem Leszka Kubiaka, wykładowcy w Zakładzie Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej i doświadczonego operatora kamery telewizyjnej. – Poznaliśmy budowę profesjonalnego sprzętu fotograficznego i zasady robienia zdjęć postaci. Młodzież dowiedziała się, że dobre zdjęcie powinno wyróżniać się odpowiednim światłem, kompozycją i wyrazem emocjonalnym – mówi Maciej Gałka, nauczyciel polonista z ZSP w Warcie, który wraz z anglistą Radosławem Królem towarzyszył młodzieży w Kaliszu. Każdy z uczestników zajęć mógł zrobić zdjęcie, a potem sam stawał się modelem dla fotografów.

W drugiej części wizyty na uniwersytecie uczniowie wysłuchali wykładu Macieja Błachowicza, historyka regionalisty. Prelekcja dotyczyła badań wytworów ludzkich – budowli architektonicznych, zapisków, fotografii, kronik – i tworzenia na ich podstawie obrazu życia w danych czasach.

T.O.

1  2

3  4

5  6