^ Powrót na górę

 

 

Ślubowanie liceum mundurowego ZSP w Warcie

Rozmiar tekstu:

zsp warta
Od tej chwili mają prawo nazywać się nie tylko uczniami, ale również kadetami. Grupa 22 uczniów klas mundurowo-policyjnych Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie złożyła uroczyste ślubowanie.

Młodzież ślubowała w obecności nauczycieli, dyrekcji, zaproszonych gości oraz rodziców. – To jeden z najważniejszych momentów w całym waszym cyklu kształcenia w warckim liceum. Ślubowanie jest początkiem wspaniałego okresu w waszym życiu. Jest również zobowiązaniem do nauki i zdobywania wiedzy, po to, byście wyszli stąd gotowi na podjęcie trudów przyszłej pracy zawodowej – mówiła Kazimiera Gotkowicz, wicestarosta sieradzki, zwracając się do kadetów.

Tomasz Baliński, członek Zarządu Powiatu, w swojej wypowiedzi nawiązał z kolei do przeszłości warckiej szkoły średniej: – Swego czasu było tu jedno z najlepszych liceów ekonomicznych w kraju. Nic nie stoi na przeszkodzie, by znów sięgnąć po te tradycje. I choć „ekonomika” już tu raczej nie będzie, należy budować wizerunek tej placówki jak szkoły nowoczesnej, wychodzącej naprzeciw potrzebom młodzieży.

Oprócz wicestarosty i członka Zarządu, władze samorządu Powiatu Sieradzkiego reprezentował na uroczystości radny Daniel Joachimiak. Wziął w niej również udział naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sieradzu – Józef Jura. Wśród zaproszonych gości znalazł się także burmistrz Warty Krystian Krogulecki.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  21

22  23

24  25

26  27

28  29

30  31