Porady prawne dla młodzieży

Rozmiar tekstu:

lo1
Prezes Fundacji „Młodzi Ludziom” Katarzyna Łuczyńska spotkała się z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Tematy szkolenia nawiązywały do problemów, które najczęściej zgłaszają osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Katarzyna Łuczyńska reprezentuje fundację, która na zlecenie Powiatu Sieradzkiego prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sieradzu, Błaszkach i Złoczewie. Obowiązek udostępnienia obywatelom tego rodzaju poradnictwa nałożyła na samorządy Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zgodnie z jej przepisami (art. 8 ust. 1), „zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez powiat”.

Na spotkaniu z młodzieżą prezes Fundacji „Młodzi Ludziom” zwróciła uwagę na cztery często spotykane problemy prawne. – Można je ogólnie podsumować znaną sentencją, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Często bywa tak, iż obywatele sami, na skutek właśnie niewielkiej świadomości prawnej, wpędzają się w kłopoty – mówi Katarzyna Łuczyńska.

Problematyczne sytuacje stwarzają m.in. 1) nieodbieranie korespondencji urzędowej lub jej nieczytanie; 2) nieprzemyślane i szybkie zaciąganie pożyczek, bez zapoznawania się z treścią związanych z tym dokumentów; 3) zakupy internetowe bez świadomości możliwości zwrotu produktów i 4) prawa własności po osobie zmarłej, przysługujące jej spadkobiercom.

Nie było to pierwsze spotkanie, zwiększające wiedzę prawną uczniów „Jagiellończyka”. Miesiąc temu szkoła włączyła się w ogólnopolskie obchody Tygodnia Konstytucyjnego, czego efektem była lekcja prawa dla młodzieży.

T.O.

2  3