^ Powrót na górę

 

 

Szkoły ponadpodstawowe na targach edukacyjnych

Rozmiar tekstu:

targi
Sieradzkie licea ogólnokształcące oraz zespoły szkół ponadgimnazjalnych w Sieradzu i Warcie zaprezentowały się na targach edukacyjnych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Gminy Sieradz. Placówki rozpoczynają kampanię informacyjną, skierowaną do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.

Szkoła gminna przy ul. Armii Krajowej targi edukacyjne dla swoich uczniów organizuje już od 20 lat, czyli niemal od początku istnienia gimnazjów. Po reformie systemu oświaty i zmianie nazwy z Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz na Szkołę Podstawową Gminy Sieradz, placówka postanowiła pozostać przy tej formie promocji szkół ponadpodstawowych wśród swoich uczniów.

Każda szkoła ponadpodstawowa reklamowała się podwójnie, bo i na przygotowanym przez siebie stoisku, i podczas kilkuminutowej prezentacji, skierowanej do uczniów SPGS. Z 12 szkół publicznych i niepublicznych, które wystawiły swoje stoiska, 5 to placówki Powiatu Sieradzkiego. Uczniowie SPGS poznali również oferty edukacyjne 2 niepublicznych szkół sieradzkich, a także 4 ponadpodstawowych placówek publicznych z powiatu zduńskowolskiego.

T.O.

2  3

4  4a

5  6

7  8

10  11

12  9

13  14

15  17