^ Powrót na górę

 

 

Laptopy dla szkół ponadpodstawowych

Rozmiar tekstu:

laptopy
Do dziewięciu placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Sieradzki, trafi 57 laptopów typu Dell E5450 do zdalnego nauczania. Komputery są wyposażone w kamerki i słuchawki z mikrofonami.

Łączny koszt zakupu laptopów to 100 tys. zł. Kwota ta została pozyskana w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Laptopy otrzymają:

– I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu: 5 sztuk.

– II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu: 5 sztuk.

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu: 6 sztuk.

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu: 6 sztuk.

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach: 6 sztuk.

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie: 6 sztuk.

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie: 6 sztuk.

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu: 12 sztuk.

– Zespół Szkół Specjalnych w Warcie: 5 sztuk.

T.O.

1  2

3  4