^ Powrót na górę

 

 

MDK i MOS pod nowym szyldem

Rozmiar tekstu:

zpwp
Od 1 września 2020 roku Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy staną się częścią Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Do tej pory obie te placówki tworzyły Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu.

CEZ jest placówką składającą się z Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. W ramach CEZ funkcjonuje też od wielu lat Sieradzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, w ramach którego działają liczne koła zainteresowań dla osób dorosłych. Od września CEZ przejmie kolejną sferę działalności pozaszkolnej – MDK i MOS, działające dotychczas pod szyldem ZPWP. Za zmianą przemawiają trzy główne argumenty.

Po pierwsze – baza lokalowa budynku ZPWP, która nie jest dostatecznie wykorzystana. Zajęcia pozaszkolne odbywają się popołudniami i przez większą część dnia obiekt stoi pusty. Przejęcie go przez CEZ pozwoli zaadaptować go na potrzeby nauki szkolnej. Mogłyby się tam odbywać zajęcia zawodowe (np. fryzjerskie lub elektrotechniczne) m.in. uczniów powoływanej właśnie branżowej szkoły II stopnia. W żaden sposób nie zakłóci to zajęć pozalekcyjnych.

Po drugie – stan techniczny siedziby MDK i MOS. Gołym okiem widać, że budynek przy ul. Tysiąclecia 3 wymaga remontu. Oprócz tego, że CEZ ma możliwość pozyskania na ten cel funduszy zewnętrznych, to sporo prac może wykonać we własnym zakresie (w placówce tej pracują instruktorzy budowlani, którzy kształcą przyszłych budowlańców). Będzie więc taniej.

Po trzecie – pod koniec maja 2020 r. dotychczasowa dyrektor ZPWP Zdzisława Budka złożyła rezygnację i od 1 września placówka pozostanie bez kierownictwa.

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem oświatowym, włączenie placówek oświatowych w struktury innego zespołu placówek wymaga rozwiązania pierwszego zespołu. Dlatego nie da się uniknąć takich słów, jak „rozwiązanie” czy „włączenie” nie jest to jednak równoznaczne z likwidacją. Nic bowiem nie jest likwidowane. – Rozwiązanie ZPWP ma tylko charakter formalny, administracyjny, a nie rzeczywisty. Obie placówki wchodzące w jego skład, czyli MDK i MOS, pozostaną i dalej będą pełniły misję wychowywania dzieci i młodzieży przez twórczą pracę, dokładnie tak jak do tej pory, tyle tylko, że pod nowym szyldem – wyjaśnia wicestarosta sieradzki Kazimiera Gotkowicz.

Ten nowy szyld – CEZ – zajmuje się kształceniem zawodowym uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu sieradzkiego. W jego interesie leży możliwie najwcześniejsze zainteresowanie młodych ludzi nauką, techniką i zawodami, w których kształci (a jest ich ponad 40). Niewykluczone więc, że w MDK znów zacznie działać zamknięta wiele lat temu pracownia modelarska, a w jego ofercie znajdą się zajęcia oparte na grafice komputerowej i elektrotechnice. Dla dyrektora CEZ Grzegorza Gajdy będzie to w jakimś sensie powrót do źródeł, bo swego czasu sam był uczestnikiem zajęć pozaszkolnych MDK, właśnie w pracowni modelarskiej.

MDK i MOS nie są pierwszym placówkami oświatowymi, przejętymi przez CEZ. Cztery lata temu wchłonął on również zagrożone likwidacją Centrum Kształcenia Ustawicznego. Należy podkreślić, że CKU funkcjonuje znakomicie i systematycznie powiększa swoją ofertę dla uczniów i słuchaczy.

T.O.