^ Powrót na górę

 

 

Nowi nauczyciele mianowani

Rozmiar tekstu:

nauczyciele
Żeby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, musieli m.in. wykazać się pozytywnymi efektami w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz udowodnić, że potrafią rozpoznawać potrzeby rozwojowe uczniów.

Mianowanie jest zwieńczeniem trzyletniego okresu pracy w charakterze nauczyciela kontraktowego. Uroczyste wręczenie nominacji przez wicestarostę sieradzkiego Kazimierę Gotkowicz poprzedził egzamin w Starostwie Powiatowym.

Rok szkolny 2020/2021 w charakterze nauczycieli mianowanych rozpoczną: Agnieszka Pabich-Mikłaszewicz i Maciej Książek z Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, Justyna Gołąbek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu oraz Maciej Gałka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8