^ Powrót na górę

 

 

Nagrody dla stypendystów

Rozmiar tekstu:

Na zdjęciu, na tle ścianki reklamowej promującej Powiat Sieradzki, od prawej stoją: Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, Wicestarosta Kazimiera Gotkowicz, pięcioro stypendystów: Ignacy Leśkiewicz, Wiktora Kucharek, Margarita Kulenty, Natalia Świniarska, Zofia Michałowicz, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Józef Jura.
Komisja Stypendialna dokonała oceny merytorycznej wniosków, zgodnej z kryteriami określonymi w §2 Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat sieradzki. Zgodnie z nim przy ocenie merytorycznej wniosków brano pod uwagę ocenę z zachowania (jeśli była wystawiona), średnią ocen oraz udokumentowane osiągnięcia kandydata do stypendium, przyznając punkty od 1 do 10.


Decyzją Komisji Stypendialnej w składzie:
- Kazimiera Gotkowicz, Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego - przewodnicząca komisji;
- Daniel Joachimiak - członek komisji;
- Józef Jura, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - członek komisji.
stypendia otrzymali:
• Wiktoria Maria Kucharek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.
• Margarita Kulenty - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.
• Natalia Maria Świniarska - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.
• Zofia Michałowicz - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.
• Ignacy Leśkiewicz – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałam Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu.
Stypendia wypłacane będą raz w miesiącu, każdemu z wyróżnionych uczniów, przez okres 10 miesięcy roku szkolnego 2020/2021.

I.L.