^ Powrót na górę

 

 

ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 po egzaminach zawodowych

Rozmiar tekstu:

egzaminy
Uczniowie sieradzkich szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Sieradzki, zakończyli zimową sesję egzaminów zawodowych. Większość z nich odbyła się w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, pozostałe organizowane były w szkołach.

Były to pierwsze egzaminy organizowane według nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Zgonie z jej wytycznymi, uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych nie zdają już tylko jednego egzaminu, podsumowującego cały cykl nauki w szkole. Proces kształcenia podzielony został na moduły, w których odbywa się nauka w kilku kwalifikacjach zawodowych. Liczba kwalifikacji w ramach jednego zawodu jest rożna, zazwyczaj na dany zawód składają się dwie lub trzy kwalifikacje.

W sesji zimowej roku szkolnego 2014/2015 uczniowie osiągnęli następujące wyniki:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu:

Technikum Samochodowe, kwalifikacja M18: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – 36 przystąpiło, 32 zdało.

Technik mechatronik, kwalifikacja E3: Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych – 7 przystąpiło, wszyscy zdali.

Technik elektryk, kwalifikacja E7: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – 9 przystąpiło, 5 zdało.

ZSZ, kwalifikacja B6: Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich – 4 przystąpiło, 2 zdało.

ZSZ, kwalifikacja E3: Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych – 5 przystąpiło, 3 zdało.

ZSZ, kwalifikacja E7: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – 10 przystąpiło, 3 zdało.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu:

Technik logistyk, kwalifikacja A30: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – 17 przystąpiło, wszyscy zdali.

Kolejne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbędą się w sesji letniej, czyli w czerwcu i w lipcu. Wówczas egzaminatorzy przetestują wiedzę i umiejętności praktyczne ponad 200 uczniów.

T.O.