^ Powrót na górę

 

 

Podsumowanie kampanii profilaktycznej w Warcie

Rozmiar tekstu:

ppp warta
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie podsumowała kampanię profilaktyczną „Bliżej siebie, dalej od uzależnień”. Wzięły w niej udział dzieci i młodzież od zerówek po szkoły ponadgimnazjalne z terenu działania PPP, a więc z gmin Warta, Błaszki i Goszczanów.

W ramach kampanii w każdej placówce organizowane były zajęcia warsztatowe poświęcone profilaktyce używek i środków odurzających – narkotyków, dopalaczy, alkoholu i papierosów. Ponadto uczniowie tworzyli prace plastyczne i literackie na temat „Bliżej siebie, dalej od uzależnień”.

Do 24 kwietnia 2015 r. kampanię podsumowały poszczególne szkoły, organizując u siebie Dzień Świadomej Profilaktyki (wystawy najciekawszych prac, przedstawienia, konkursy, filmy i prezentacje multimedialne). Uroczyste podsumowanie całości odbyło się w środę 20 maja w Warckim Centrum Kultury w Warcie. Uczestnicy kampanii przedstawili swoje prace. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy – pamiątkowe dyplomy.

Celem kampanii było wzbogacenie i pogłębienie świadomości uczniów i środowiska lokalnego na tematy związane z uzależnieniami od komputera i używek, poprzez kreowanie klimatu współpracy, porozumienia, wzajemnego szacunku i dialogu oraz aktywnego spędzania czasu.

Galeria zdjęć: Podsumowanie kampanii „Bliżej siebie, dalej od uzależnień”

T.O.