^ Powrót na górę

 

 

Koniec sesji egzaminacyjnej w CEZ

Rozmiar tekstu:

cez
W Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu zakończyła się druga, największa w roku szkolnym 2014/2015 sesja egzaminów zawodowych. Był to pierwszy tak długi maraton egzaminacyjny według nowego systemu kształcenia zawodowego. Sesja trwała od 8 czerwca do 6 lipca.

W mijającym roku szkolnym egzaminy zawodowe w CEZ złoży 315 uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych. – W ciągu roku szkolnego w sieradzkim CEZ-ie organizowane są trzy cykle egzaminacyjne: styczeń-luty, czerwiec-lipiec i sierpień-wrzesień. W tym ostatnim do egzaminu przystępują uczniowie, którzy z jakichś powodów nie mogli podejść do terminów wcześniejszych – wyjaśnia Grzegorz Gajda, dyrektor CEZ. Ośrodek przy ul. Leszka Czarnego egzaminuje przede wszystkim uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego, ale nie tylko, bo w zakończonej właśnie sesji egzaminatorzy sprawdzili wiedzę i umiejętności uczniów m.in. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.

Od 8 czerwca do 6 lipca młodzież egzaminowana była w 16 kwalifikacjach zawodowych: B.05 – montaż systemów suchej zabudowy, E.18 – eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, M.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających, B.21 – montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, A.19 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich, E.7 – montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, E.8 – montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, B.8 – wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych, M.12 – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, B.9 – wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych, B.7 – wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych, M.18 – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, E.4 – użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, B.18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, M.24 – naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych i M.20 – wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Egzamin zawodowy kończy cykl nauki w danej kwalifikacji. Jeśli więc zawód składa się z trzech kwalifikacji, uczeń musi zdać trzy egzaminy. Na tym właśnie polega nowość. Według starych zasad uczniowie szkół zawodowych zdawali jeden egzamin zawodowy pod koniec całego cyklu nauczania.

Umiejętności praktyczne uczniów sprawdzają egzaminatorzy zewnętrzni, spoza CEZ, co nie oznacza, że nauczyciele ośrodka nie są zaangażowani w egzaminy. Ich zadaniem jest przygotowanie stanowisk pracy, na których uczniowie są egzaminowani.

T.O.