^ Powrót na górę

 

 

SOSW wyróżniony przez ministerstwo

Rozmiar tekstu:

sosw
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wyróżniły projekt „Europejskie centrum edukacji specjalnej”, realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w latach 2013-2014, uznając go za jeden z najlepszych projektów zrealizowanych w ramach programu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”.

W poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań edukacyjnych sieradzcy nauczyciele wyruszyli do kilku europejskich krajów, a przywiezione stamtąd różnorodne spostrzeżenia stały się inspiracją do skuteczniejszej pracy dydaktycznej i terapeutycznej, podejmowanej z większym zaangażowaniem i otwartością na niestandardowe działania” – napisano w notce uzasadniającej zaliczenie projektu „Europejskie centrum edukacji specjalnej” do grupy tych programów, które można podać za przykład dobrych praktyk.

Projekt „Europejskie centrum edukacji specjalnej" realizowany był w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opis projektu znalazł się w publikacji pt. ”Mobilność kadry edukacyjnej – najlepsze projekty”, przygotowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (s. 40-41).

T.O.