^ Powrót na górę

 

 

„Jestem bezpieczny” w SOSW

Rozmiar tekstu:

sosw
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Ab Ovo” rozpoczęły realizację trzeciej edycji projektu „Jestem bezpieczny”. Pieniądze na ten cel pozyskały z rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016.

Projekt „Jestem bezpieczny” ma kreować zdrowe, bezpieczne i przyjazne środowisko szkoły, wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i poprawić relacje interpersonalne w placówce.

W jego ramach zorganizowane zostaną: konkurs plastyczny, spektakl edukacyjno-profilaktyczny, wychowania komunikacyjnego, warsztaty dyskusyjne, teatralne, taneczne, sportowe, kreatywne, informatyczno-komputerowe, ekspresyjno-muzyczne, kulinarne, rozwijające samorządność, logopedyczne, psychostymulacja AVS, alternatywne metody porozumiewania się, a także spotkania dla uczniów, rodziców i lokalnych szkół, w tym Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz oraz Zespołu Szkół Katolickich z Sieradza.

Działania projektowe już trwają, rozpoczęły się w sierpniu. Są one kontynuacją drugiej edycji projektu „Jestem bezpieczny” w SOSW. Wówczas ośrodek otrzymał dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na realizację projektu „Jestem bezpieczny 3” SOSW i „Ab Ovo” pozyskały środki w wysokości 24 265 zł.

T.O.

3  4

1  2