Kampania „Zdrowiej i świadomiej żyć” w warckiej poradni

Rozmiar tekstu:

poradnia
W roku szkolnym 2013/2014 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie (jednostka organizacyjna Powiatu Sieradzkiego) przeprowadziła kampanię profilaktyczną pn. „Zdrowiej i świadomiej żyć”. Poradnia objęła nią 26 placówek z trzech gmin.

W kampanii wzięły udział: z gminy Warta – szkoły podstawowe w Jeziorsku, Cielcach, Jakubicach, Ustkowie, Raczkowie i Włyniu, Zespół Szkół Publicznych (szkoła podstawowa i gimnazjum) w Rossoszycy, Zespół Szkół Specjalnych w Warcie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, Zespół Szkół Publicznych (przedszkole i szkoła podstawowa) w Warcie i Publiczne Gimnazjum w Warcie; z gminy Błaszki – szkoły podstawowe w Kwaskowie, Kalinowej, Gruszczycach, Łubnej, Jasionnej, Błaszkach, Włocinie, Publiczne Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach oraz Publiczne Gimnazjum w Kalinowej; z gminy Goszczanów – szkoły podstawowe w Goszczanowie, Kaszewie, Lipiczu, Publiczne Przedszkole w Goszczanowie i Zespół Szkół w Chlewie.

Kampania wzbogaciła i pogłębiła świadomość uczniów i środowiska lokalnego na tematy związane z efektywnym spędzaniem wolnego czasu, zdrowym stylem życia, przestrzeganiem kultury myśli i słowa, poszanowaniem godności osobistej i szacunkiem dla drugiego człowieka. Cel ten został osiągnięty poprzez organizację zajęć warsztatowych poświęconych wymienionym tematom. Uczniowie klas 0-III wykonali prace plastyczne, a ci starsi, z klas IV-VI oraz ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, napisali prace literackie na temat „Zdrowiej i świadomiej żyć”.

Do poradni trafiły najciekawsze prace z każdej placówki, wraz ze scenariuszami zajęć. Były to elementy podsumowania zajęć w szkołach i przedszkolach.

Sponsorami działań profilaktycznych prowadzonych w ramach akcji „Zdrowiej i świadomiej żyć” były komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przy urzędach gminy w Goszczanowie i Warcie.

T.O.

DSC06387 1024x685  DSC06418 1024x685

DSC06447 1024x685  DSC06457 1024x685

DSC06487 1024x685  DSC06492 1024x685

DSC06504 1024x685  DSC06475 1024x685