^ Powrót na górę

 

 

Z „Jagiellończyka” do Oksfordu i Cambridge

Rozmiar tekstu:

ILO
Grupa nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu przebywała przez dwa tygodnie w Anglii, gdzie szlifowała język angielski i poznawała nowe techniki nauczania. Wszystko w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Anglii nauczyciele spędzili dwa tygodnie. Część 19-osobowej grupy na miejsce nauki i pobytu wybrała Londyn, inni Oksford i Cambridge. W zależności od miejsca pobytu, nauczyciele uczestniczyli w różnych kursach języka angielskiego: „General English” w Oksfordzie i „English World Intensive Courses” w Londynie. Natomiast nauczyciele języka angielskiego wzięli udział w kursach metodycznych: „Overseas Teacher Refresher Course” w Londynie lub „Pronunciation Workout: From Sound to Storytelling” w Cambrigde.

Podczas pobytu na wyspach nauczyciele realizowali cele projektowe, polegające na podnoszeniu kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego oraz kompetencji społecznych i kulturowych, podniesieniu poziomu praktycznych umiejętności odpowiednich dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego, a także doskonaleniu wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania nowych metod pracy z uczniem. Nie wspominając już o tym, że wyjazd do Anglii był świetną okazją do nawiązania kontaktów z nauczycielami z innych krajów uczestniczących w projekcie.

Wyjazd został zrealizowany na zasadach programu „Erasmus+” dzięki dofinansowaniu z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

T.O.

1  2

3  4