^ Powrót na górę

 

 

Ranking szkół ponadgimnazjalnych 2016

Rozmiar tekstu:

ranking
Miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” ogłosił wyniki rankingu szkół ponadgimnazjalnych na rok 2016. Duży awans w ogólnopolskim zestawieniu techników i w rankingu maturalnym odnotowało technikum ZSP nr 1 w Sieradzu. Ponadto po raz pierwszy w rankingu techników znalazły się ZSP nr 2 w Sieradzu i ZSP w Złoczewie.

Oceny, a więc i lokaty w rankingu, przyznawane były w oparciu o trzy kryteria: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Tymi samymi kryteriami kierowano się przy ocenie techników, z tym że do trzech wymienionych dołożono jeszcze czwarte: wyniki egzaminu zawodowego.

O największym sukcesie może mówić Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Działające w nim Technikum nr 1 z 43. miejsca, które zajmowało w ubiegłym roku, w tym znalazło się już na miejscu 27. ogólnopolskiego rankingu techników i tym samym wzmocniło swoją pozycję wśród Złotych Szkół (tytuł ten przysługuje 100 pierwszym placówkom w rankingu). – Staramy się pracować coraz lepiej i, jak widać, przynosi to efekt. W ciągu kilku ostatnich lat realizowaliśmy dwa duże projekty edukacyjne. To m.in. one zaważyły na naszym awansie – komentuje Grzegorz Przytula, dyrektor ZSP nr 1 w Sieradzu.

Wysoki awans w rankingu ogólnopolskim techników nie jest jedynym sukcesem ZSP nr 1. Szkoła awansowała także w zestawieniu maturalnym, i to aż o 59 miejsc – ze 111. pozycji w 2015 r. na 52. w edycji bieżącej. Ponadto Technikum nr 1 ZSP nr 1 w Sieradzu po raz pierwszy znalazło się w rankingu szkół olimpijskich: znajdujemy je tam na 186. pozycji. Z kolei 121. miejsce szkoła zajęła w rankingu egzaminów zawodowych, w tym 8. pozycję w kraju w rankingu dotyczącym zawodu technik mechatronik

W zestawieniu ogólnopolskim techników po raz pierwszy znalazło się w tym roku Technikum nr 2 ZSP nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu. Zajęło 292. pozycję. – Nie jest to może bardzo wysoka lokata, ale ponieważ dotychczas nie było nas na tej liście wcale, mówimy o sukcesie, no i o tytule Brązowej Szkoły. Mamy jeszcze awans w łódzkim rankingu wojewódzkim, gdzie znaleźliśmy się na 23. miejscu – mówi dyrektor ZSP nr 2 w Sieradzu Magdalena Marciniak. Dodajmy, że Technikum nr 2 w zestawieniu wojewódzkim na rok 2015 sklasyfikowane zostało na pozycji 27. ZSP nr 2 uwzględniono ponadto w rankingu egzaminów zawodowych w zawodzie technik logistyk – na 26. miejscu.

Nie są to jedyne technika prowadzone przez Powiat Sieradzki, sklasyfikowane w ogólnopolskim rankingu na 2016 rok. 239. miejsce zajęło w nim technikum ZSP w Złoczewie i jest to debiut szkoły w tym zestawieniu. Sukces odniosło też technikum ZSP w Błaszkach, które w rankingu obejmującym szkoły ponadgimnazjalne województwa łódzkiego znalazło się na 36. pozycji. W roku ubiegłym zajęło miejsce 37. Tabelę najlepszych techników województwa niemalże zamyka (49. miejsce na 50 sklasyfikowanych) ZSP w Męckiej Woli.

W kategorii liceów na 105. pozycji rankingu ogólnopolskiego znalazł się sieradzkie I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka, co w porównaniu z ubiegłoroczną edycją zestawienia oznacza awans o jedno miejsce i utrzymanie tytułu Srebrnej Szkoły. W rankingu obejmującym licea województwa łódzkiego „Jagiellończyk” zajął 12. lokatę – przypomnijmy, że w edycji 2015 plasowało się na miejscu 10. Z kolei w zestawieniu opartym na wynikach egzaminu dojrzałości I LO w Sieradzu uplasowało się na pozycji 106. w kraju, czyli w porównaniu z ubiegłym rokiem przesunęło się o 4 miejsca w dół. Za to awansowało w rankingu szkół olimpijskich – ze 113. na 98. miejsce. Drugie sieradzkie LO – im. Stefana Żeromskiego – sklasyfikowane zostało na 45. miejscu rankingu wojewódzkiego. W roku ubiegłym zajmowało w nim pozycję 40.

T.O.