^ Powrót na górę

 

 

Zabytki

Rozmiar tekstu:

Barczew (gm. Brzeźnio)
* dwór, mur., 1 poł. XIX w. (neoklasycyzm);

 

Biskupice (gm. Sieradz)
* zespół pałacowo-parkowy:
- pałac, mur., 1904-1905, (eklektyzm);
- park, pocz. XX w., o charakterze krajobrazowym;
- spichlerz, mur., 1 poł. XIX w. (neoklasycyzm);

 

Błaszki m.
* kościół par. p.w. św. Anny, mur., 1779-1789 (późny barok);
* łaźnia, ob. Dom Kultury, mur., XIX/XX w.;
* dom społeczny "Błaszkowianka", ob. dom mieszkalny, mur., 2 poł. XIX w.;
* dworzec kolejowy (Maciszewice), mur., ok. 1905;

 

Brończyn (gm. Błaszki)
* relikt zespołu dworsko-parkowego:
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;
- kaplica p.w. NMP, drewn., 1754, restaur. 1973-1974;

 

Brzeźnio (wieś gminna)
* zespół kościoła par.:
- kościół par. p.w. św. Idziego, mur., 1755-1761 (późny barok), rozbud. pocz. XX w.;
- dzwonnica, mur., 2 poł. XVIII w. (barok), przebud. pocz. XX w.;
- plebania, mur., ok. 1802 (neoklasycyzm);

 

Burzenin (wieś gminna)
* zespół kościoła par.:
- kościół par. p.w. św. Wojciecha BM i św. Stanisława BM, mur., 1642 (barok), rozbud. 1917;
- parkan o charakterze obronnym, mur., ok. poł. XVII w.;

 

Charłupia Mała (gm. Sieradz)
* kościół par. p.w. Narodzenia NMP, mur., 1907-1916 (neogotyk);
* relikt tzw. grodziska stożkowatego, XIV w.;

 

Charłupia Wielka (gm. Wróblew)
* kościół par. p.w. św. Bartłomieja Apostoła, mur., 1797-1800 (barok klasycyzujący);
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór, mur., k. XVII w., przebud. XVIII-XIX w.;
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Chlewo (gm. Goszczanów)
* kościół par. p.w. Benedykta Opata, mur., ok. 1779-1780 (późny barok);

 

Chojne (gm. Sieradz)
* zespół kościoła par.:
- kościół par., p.w. św. Anny, mur., ok. 1599 (1613), rozbud. i przebud. pocz. XX w. (późny renesans);
- kaplica kopułowa p.w. św. Anny, mur., przed 1621 (późny renesans);
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór, mur., 1612, rozbud. 1808 i 2 poł. XIX w.;
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Cielce (gm. Warta)
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór, mur., poł. XIX w., remont. 1985-1990;
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Dąbrowa Wielka (gm. Sieradz)
* kościół par. p.w. św. Michała Archanioła, drewn., pocz. XVIII w.;
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór, mur., k. XVIII/XIX w.;
- park, 2 poł. XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Dębołęka (gm. Brzeźnio)
* zespół dworsko-parkowo-folwarczny:
- dwór, mur., 2 poł. XIX w., przebud. pocz. XX w. (eklektyzm);
- park, 2 poł. XIX, o charakterze krajobrazowym;
- spichlerz, rządcówka, budynki inwentarskie i gospodarcze, mur., XIX-XX w.;

 

Domaniew (gm. Błaszki)
* dwór, mur., pocz. XX w.;

 

Dziebędów (gm. Wróblew)
* park dworski, XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Dzierlin (gm. Sieradz)
* dwór, mur., XVII-XVIII w., przebud. XIX i XX w.;

 

Godynice (gm. Brąszewice)
* kościół par. p.w. śś. Marcina i Zofii, mur., ok. 1883 (neogotyk);

 

Goszczanów (wieś gminna)
* kościół par. p.w. św. Marcina i św. Stanisława BM, mur., ok. 1666 (barok), rozbud. XVIII-XIX w.;

 

Góra (gm. Warta)
* kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, drewn., ok. 1793;

 

Gruszczyce (gm. Błaszki)
* kościół par. p.w.św. Stanisława BM, drewn., 1753;
* tzw. grodzisko stożkowate, 2 poł. XIV - 1 ćw. XVII w.;

 

Gzików (gm. Błaszki)
* tzw. grodzisko stożkowate, późne średniowiecze/okres nowożytny;

 

Inczew (gm. Wróblew)
* zespół pałacowo-parkowy:
- pałac, mur., 1906-1908 (neoklasycyzm);
- park, XIX/XX w., o charakterze krajobrazowym;
- spichlerz, mur., pocz. XX w., rozbud. po 1985;
- gorzelnia, mur., pocz. XX w.;

 

Jasionna (gm. Błaszki)
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór alkierzowy, mur., 1752 (barok), przebud. 1852, rozbud. XIX-XX w.;
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Kalinowa (gm. Błaszki)
* kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, mur., 1465-1468 (gotyk), przebud. XIX w.;
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór, mur., przed 1652 (barok), przebud. XIX-XX (szczególnie 1970-1975);
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Kamienna (gm. Błaszki)
* kościół fil. p.w. św. Trójcy, drewn., ok. 1595;

 

Kamionacz (gm. Warta)
* zespół kościoła par.:
- kościół par. p.w. św. Marcina B., drewn., ok. 1840-1845;
- dzwonnica, drewn., poł. XIX w.;

 

Karsznie (gm. Brąszewice)
* młyn wodny, ob. elektryczny, drewn.-mur., ok. 1919;

 

Kliczków Mały (gm. Brzeźnio)
* zespół kościoła par.:
- kościół par. p.w. św. Jana Nepomucena, drewn., ok. 1764;
- dzwonnica, drewn., 2 poł. XVIII w.;
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór (na wyspie), drewn., pocz. XIX w., rozbud. 2 poł. XIX i pocz. XX w.;
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Kliczków Wielki (gm. Brzeźnio)
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór, mur., 1 ćw. XIX w.(neoklasycyzm);
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Klonowa (wieś gminna)
* kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, mur., 1909-1910 (neogotyk);
* wiatrak koźlak, drewn., ok. 1932;

 

Kłocko (gm. Sieradz)
* kaplica, ob. kościół par. p.w. św. Walentego, drewn., ok. 1756, rozbud. XIX-XX w.;
* tzw. grodzisko stożkowate, poł. XIV w.;

 

Kobierzycko (gm. Wróblew)
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór, mur., XIX/XX w.(eklektyzm);
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Kobylniki (gm. Błaszki)
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór, mur., 1 poł. XIX w., przebud. 1935;
- park, 1 poł. XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Kociołki (gm. Błaszki)
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór, mur., ok. poł. XIX w. (neoklasycyzm);
* park, XIX/XX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Kościerzyn (gm. Wróblew)
* zespół dworsko-parkowo-folwarczny:
- dwór, mur., 1914-1915/1916 (neobarok);
- oficyna, tzw. rządcówka, mur., XIX/XX w. (neoklasycyzm);
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;
- budynki inwentarskie, mur., XIX/XX w.;
* tzw. grodzisko stożkowate, 1 poł. XIV w. (w łąkach);
* tzw. grodzisko stożkowate, XIV/XV-XVII w. (wyspa na stawie);

 

Kurpie (gm. Brąszewice)
* młyn wodny, ob. elektryczny, mur.-drewn., XIX/XX, przebud. ok. 1950;

 

Kuśnie (gm. Sieradz)
* kaplica dworska, ob. par. p.w. św. Jana Chrzciciela, mur., XVIII w. (barok);

 

Łubna (gm. Błaszki)
* wiatrak koźlak, drewn., ok. 1919;
* cmentarzysko kurhanowe kultury trzcinieckiej, 1500-1300 p.n.e.;

 

Małków (gm. Warta)
* zespół pałacowo-parkowy:
- pałac, mur., 1810-820 (neoklasycyzm), przebud. po 1912;
- pawilon ogrodowy, mur., 1 poł. XIX w.;
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;
* tzw. grodzisko stożkowate, XIV w.;

 

Męcka Wola (gm. Sieradz)
* zespół dworsko-parkowy:
- oficyna dworska, mur., 1 poł. XIX w. (neoklasycyzm), przebud.;
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Mikołajewice (gm. Warta)
* zespół dworsko-parkowy:
- relikt dworu, mur., XVIII/XIX w.;
- relikt parku, XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Mnichów (gm. Sieradz)
* relikt grodziska pierścieniowatego, VI-VIII w.;

 

Niechmirów (gm. Burzenin)
* relikt zespołu dworsko-parkowego:
- ruiny oficyny, mur., k. XVIII/XIX w. (neoklasycyzm), przebud. XIX-XX w.;
- park, XVIII/XIX, ob. o charakterze krajobrazowym;
- kaplica, ob. par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i bł. Wincentego Kadłubka, mur., ok. 1729, przebud. 1876 (neogotycka), restaur. 1960-1970;

 

Okopy (gm. Sieradz)
* relikt grodziska pierścieniowatego, X-XIII w.;

 

Podłężyce (gm. Sieradz)
* park dworski, poł. XIX w., o charakterze krajobrazowym;
* tzw. grodzisko stożkowate, XV w.;

 

Pyszków (gm. Brzeźnio)
* dwór, mur., 2 poł. XVIII w. (?), rozbud. 2 poł. XIX w. (neoklasycyzm);

 

Rossoszyca (gm. Warta)
* kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, drewn., 1783;

 

Rożdżały (gm. Warta)
* zespół pałacowo-parkowy:
- pałac, mur., pocz. XX w., przebud. po 1945 i 1981, remont. 1995-1997;
- park, 2 poł. XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Równa (gm. Błaszki)
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór, mur., XIX/XX w.;
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Sadokrzyce (gm. Wróblew)
* wiatrak koźlak, drewn., ok. 1920;

 

Sędzimirowice (gm. Błaszki)
* dwór, mur., pocz. XIX w. (neoklasycyzm);

 

Sieradz m.
* kościół farny, ob. kolegiata, p.w. Wszystkich Świętych, mur., XIV (ok. 1370?) w., rozbud. 1648-1682, 1930;
* zespół klasztorny dominikanów, ob. SS Urszulanek:
- kościół p.w. św. Stanisława BM., mur., 1230-1250, przebud. po 1331 i 1693-1718, remont. 1817 i pocz. XX w.;
- klasztor, mur., 1 poł. XIII w. (skrzydło płn. i zach.), rozbud. XVI w. (skrzydło wsch.) i ok. 1651 (skrzydło płd.), przebud. XVIII-XX w.;
* kościół p.w. Św. Ducha, drewn., ok. 1746 (przeniesiony po 1853);
* kościół polsko-katolicki p.w. Najświętszego Zbawiciela, mur., pocz. XX w.;
* kaplica dworska, ob. par., p.w. św. Kajetana, mur., k. XIX w. (neogotyk);
* gimnazjum, ob. Liceum Ogólnokształcące, mur., ok. 1926, rozbud. po 1945;
* Teatr Miejski, mur., przed 1874 (eklektyzm), przebud. 1900, 1924 i po 1950 (neoklasycyzm);
* oficyna dworska (przeniesiona z Wrzącej), tzw. dworek modrzewiowy, drewn., 1860, restaur. 1978-1980 (tzw. styl szwajcarski);
* zajazd, ob. Biuro Wystaw Artystycznych, mur., 1 poł. XIX w., rozbud. pocz. XX w., restaur. 1982-1987 (neoklasycyzm);
* tzw. Dom Kata (z reliktami obwarowań miejskich XV w.), mur., k. XVIII (po 1792 ?) - XIX w., przebud. pocz. XX w.;
* kamienica, ul. Dominikańska 2, ob. Muzeum Okręgowe, mur., XVII w., przebud. XIX w., restaur. pocz. XX w. i po 1945;
* kamienica, ul. Dominikańska 5, mur., pocz. XIX w.;
* kamienica, ul. Kolegiacka 14, mur., pocz. XIX w. (eklektyzm);
* kamienica, ul. Kolegiacka 15, mur., XVIII/XIX w. (eklektyzm), rozbud. i przebud. pocz. XX w.;
* kamienica, Rynek 1, ob. Muzeum Okręgowe, mur. pocz. XIX w., restaur. 1980-1996;
* kamienica, Rynek 2, ob. Muzeum Okręgowe, mur., pocz. XIX w., restaur. 1985-1997;
* kamienica, Rynek 3, mur., pocz. XIX w.;
* kamienica, Rynek 4, mur., pocz. XIX w.;
* kamienica, Rynek 6, mur., poł. XIX w.;
* kamienica, ul. Warszawska 3, mur., pocz. XIX w. (eklektyzm);
* tzw. Wzgórze Zamkowe (relikty zabudowy grodowej i zamkowej), wczesne średniowiecze
* synagoga, ul. Wodna, mur., 1819, przebud.

 

Sieradz - Męka
* kościół par. p.w. św. Wojciecha, mur., przed 1679 (obmur. k. XVII w.), rozbud. 1949-1951;

 

Sieradz - Woźniki
* zajazd, mur., pocz. XIX w., przebud. pocz XX w.;

 

Starce (gm. Brąszewice)
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór, mur., ok. poł. XIX w. (neoklasycyzm);
- oficyna, mur., ok. poł. XIX w. (neoklasycyzm);
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Stojanów (gm. Goszczanów)
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór, mur., XIX w. (neoklasycyzm);
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;

 

Stolec (gm. Złoczew)
* kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, mur., 1912-1925 (neogotyk);
* kaplica cmentarna p.w. św. Salomei, mur., 1833;

 

Świnice Kaliskie (gm. Goszczanów)
* kaplica dworska, mur., XVIII w. (barok);

 

Tubądzin (gm. Wróblew)
* kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, mur., 1900;
* zespół pałacowo-parkowy:
- pałac, mur., XVIII/XIX w. (klasycyzm), restaur. 1975-1980;
- oficyna, mur., pocz. XIX w., odbud. 1975-1980;
- park (wraz z aleją do Inczewa), XVIII-XIX w., ob. o charakterze krajobrazowym;

 

Tumidaj (gm. Brzeźnio)
* karczma, drewn., k. XVIII, przebud. XIX w.;

 

Uników (gm. Złoczew)
* kościół par. p.w. św. Stanisława BM, mur., 1870-1875 (neogotyk), rozbud. 1907 i 1922-1927;

 

Ustków (gm. Warta)
* dwór, mur., k. XVIII/XIX w. (klasycyzm), przebud.;

 

Warta m.
* kościół par. p.w. św. Mikołaja, mur., ok. 1340, przebud. XVII w., restaur. 1809, 1815, 1872 oraz XX w. (gotyk wewnątrz zbarokizowany);
* zespół klasztorny bernardynów:
- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, mur., 1479-1482, przebud.1696-1708,1721 i 1744 (barok);
- kaplica kopułowa p.w. św. Anny, mur., 1610-1612 (późny renesans);
- klasztor, mur., XV w., przebud. XVII-XVIII w., po 1945 gotyk zbarokizowany);
- kaplica (przed kościołem) p.w. św. Barbary, mur., ok. 1726 (barok);
* zespół klasztorny bernardynek:
- kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Józefa, mur., ok. 1770, restaur. 1841, odbud. po pożarze z 1955;
- klasztor bernardynek, mur., 2 poł. XVIII w., odbud.;
- dzwonnica-brama, mur., XVIII/XIX w.;
* kaplica cmentarna p.w. św. Stanisława BM, mur., 1 poł. XIX w.;
* ratusz, mur., ok. 1842, rozbud. 1988-1993;
* jatki, ob. kino, mur., 1 poł. XIX w.;
* kamienica, ul. 20 stycznia 26, mur., XIX w.;
* kamienica, Rynek 24, mur., poł. XIX w.;
* dom, ul. prof. S. Kaszyńskiego 1, mur., ok. 1840 (neoklasycyzm);
* dom, ul. prof. S. Kaszyńskiego 9, drewn., poł. XIX w.;

 

Wągłczew (gm. Wróblew)
* zespół klasztorny bożogrobców:
- kościół par. p.w. w. Klemensa, mur., 1622-1626 (późny renesans);
- klasztor, ob. plebania, mur., ok. 1626 (późny renesans);

 

Witów (gm. Burzenin)
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór, mur., ok. 1770, przebud. XIX-XX w.;
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;
* tzw. grodzisko stożkowate, XIV w.;

 

Włocin (gm. Błaszki)
* wiatrak koźlak, drewn., ok. 1919, przebud. ok. 1930 i po 1945;

 

Wojków (gm. Błaszki)
* kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, mur., 1904-1908 (neogotyk);

 

Wolnica Niechmirowska (gm. Burzenin)
* relikt zespołu dworsko-parkowego:
- dwór, mur., pocz. XIX w. (neoklasycyzm);
- park, XIX w.;

 

Wróblew (wieś gminna)
* kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, drewn., 1804, restaur. 1881, przebud. po 1930;
* kaplica grobowa Nieniewskich (na cmentarzu), mur., 1 poł. XIX w. (neoklasycyzm);

 

Wrząca (gm. Błaszki)
* zespół dworsko-parkowy:
- dwór, mur., ok. 1800, rozbud. XIX w. (neoklasycyzm);
- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;
- tzw. grodzisko stożkowate (na wyspie), 2 poł. XV-XVIII w.;

 

Złoczew m.
* kościół par. p.w. św. Andrzeja Apostoła, mur., 1611-1614 (późny renesans), restaur. pocz. XVIII w., przebud. i rozbud. 2 poł. XIX i 1907;
* zespół klasztorny bernardynów, ob. kamedułek:
- kościół p.w. Św. Krzyża, mur., ok. 1600-1603 (późny renesans), przebud. i rozbud. 1618, 1683-1692, XVIII w.;
- klasztor, mur., 1600-1604, rozbud. XVII-XVIII w.;
- kaplica, mur., k. XVII w., przebud. XVIII w.;
- parkan z bramą, mur., XVII/XVIII w.;
* zespół pałacowo-parkowy:
- pałac, mur., 1614-1616/1617, rozbud. k. XVIII, przebud. XIX-XX w., remont. 2006
- trzy oficyny (połączone z korpusem galeriami), mur., k. XVIII w.;