^ Powrót na górę

 

 

Praktyki zagraniczne uczniów ZSP nr 1

Rozmiar tekstu:

zsp1
Uczniowie technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu uczyli się zawodów we Włoszech i Hiszpanii. Tajniki swoich fachów od 5 maja do 2 czerwca poznawali przyszli informatycy, mechatronicy i mechanicy samochodowi.

Tak w skrócie wygląda w ZSP nr 1 realizacja projektu „Ucząc się przez doświadczenie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków programu „Erasmus+”.

Celem tego projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i językowych (poprzez m.in. cykl kursów przygotowawczych, udział w 4-tygodniowych zawodowych stażach zagranicznych) dla 45 uczniów klas trzecich specjalności: technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych oraz rozwój współpracy międzynarodowej ZSP nr 1 w Sieradzu. Nowe wiadomości i umiejętności zawodowe nabyło 45 uczniów – 23 we Włoszech i 22 w Hiszpanii.

Młodzież uczyła się zawodów pod okiem doświadczonych pracowników. Przy okazji nabywała również umiejętności interpersonalnych, związanych z komunikacją i utrzymywaniem dobrych relacji z pracownikami firm, w których pracowali.

Uzupełnieniem praktyk zawodowych było poznawanie kultury i zabytków Włoch i Hiszpanii. Młodzież zwiedziła zabytki m.in. Florencji, Bolonii, Wenecji i Barcelony.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

banner1