^ Powrót na górę

 

 

XXII sesja Rady Powiatu. Zgoda na umowę z Miastem

Rozmiar tekstu:

sesja
Na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sieradzkiego radni wyrazili zgodę na zawarcie z Gminą Miasto Sieradz umowy o współpracy partnerskiej przy przebudowie ulicy Reymonta i alei Grunwaldzkiej w Sieradzu.

„W ramach umowy o współpracy partnerskiej Gmina Miasto Sieradz w roku 2016 udzieli Powiatowi Sieradzkiemu dotacji celowej na realizację ww. zadania w wysokości 31 proc. udziału własnego planowanego zadania oraz w kwocie nie większej niż 1 711 500 zł” – brzmi paragraf 2 uchwały. Pieniądze te będą przeznaczone na przebudowę ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu (drogi powiatowe). Umowa o współpracy przy realizacji tego zadania została podpisana przez Powiat Sieradzki i Miasto Sieradz w 2015 r. Na inwestycję tę Powiatowy Zarząd Dróg uzyskał dotację w wysokości 3 mln zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Pod głosowanie trafiła jeszcze jedna uchwała, której w porządku obrad początkowo nie było. Na początku sesji zgłosił ją starosta sieradzki Mariusz Bądzior. – Chodzi o wyrażenie przez radnych zgody na przejęcie przez Powiat darowizny nieruchomości będącej własnością Województwa Łódzkiego. Są to dwa pomieszczenia na trzecim piętrze budynku przy pl. Wojewódzkim 3, które były wykorzystywane jako archiwum geologiczne. Chcielibyśmy przechowywać tam dokumenty Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego – uzasadniał starosta.

Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Głosowania nadzorowała komisja uchwał i wniosków w składzie: Tomasz Sosin, Artur Sterna i Anna Szczepaniak-Zdunek. Sekretarzem XXII sesji wybrano radnego Dariusza Mikołajczyka.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8