^ Powrót na górę

 

 

XXIV sesja Rady Powiatu. Pieniądze na wypoczynek

Rozmiar tekstu:

sesja
W poniedziałek rano zebrali się sieradzcy radni powiatowi. W porządku obrad XXIV nadzwyczajnej sesji znalazła się tylko jedna uchwała, dotycząca zmian w budżecie Powiatu. Wynikają one z konieczności przesunięcia środków na zadanie z zakresu pomocy społecznej.

Chodzi o 46 800 złotych. Kwota ta została przeznaczona na realizację części projektu „Po stronie rodziny – rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych w powiecie sieradzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten, zaplanowany na lata 2016-2017, realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. Przewiduje on m.in. organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zastępczych.

– Środki na realizację projektu znajdują się w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast zlecenie tego zadania odbywa się w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Żeby przekazać środki, trzeba zachować pewną procedurę. Musi to być dotacja, a PCPR nie ma uprawnień, żeby finansować cokolwiek w tej formie. Gdyby to była zwykła usługa, realizowana np. w formie umowy zlecenia, nie byłoby problemu. Uchwała, którą przedstawiamy dziś do głosowania, miała się znaleźć w porządku obrad następnej sesji, jednak Towarzystwa Przyjaciół Dzieci sygnalizowało, że wyjazd na wypoczynek uda się zorganizować wcześniej. Stąd przekazanie pieniędzy stało się konieczne już teraz – wyjaśnił Marcin Wieczorek z PCPR. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Funkcję sekretarza sesji pełniła radna Katarzyna Paprota. Do komisji uchwał i wniosków wybrani zostali: Łukasz Bitner, Sylwia Dęga-Frątczak i Beata Gzik.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12