XXIX sesja Rady Powiatu. Pieniądze dla oświaty

Rozmiar tekstu:

sesja
W poniedziałek 5 grudnia rano sieradzcy radni powiatowi spotkali się na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Powodem jej zorganizowania była konieczność wprowadzenia zmian budżecie Powiatu na 2016 rok.

– Do poprzedniej sesji nie mieliśmy środków na oświatę. W dniu 30 listopada otrzymaliśmy pismo informujące, że pewne środki do nas wpłynęły. Żeby dać pensje nauczycielom i zapłacić ZUS, zaszła konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej. Od początku roku szkolnego rozmawialiśmy z dyrektorami placówek oświatowych, tłumacząc, że będą oni musieli swoje budżety zmieścić w takich, a nie innych środkach – mówił, wyjaśniając powody zorganizowania posiedzenia, starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

– Czy po dzisiejszych przesunięciach budżetowych wystarczy pieniędzy na grudniową wypłatę dla pracowników administracji i obsługi oraz dla nauczycieli, a także czy wystarczy na wypłaty nauczycielskie, które będą pod koniec grudnia? – pytała radna Kazimiera Gotkowicz.

Katarzyna Paprota nawiązała do zasad dofinansowywania przez gminy inwestycji drogowych na drogach powiatowych. – Należałoby ustalić równe i sprawiedliwe reguły dofinansowywania inwestycji drogowych. Mówimy o tym często na komisjach. Jedne gminy dofinansowują je w kilku, inne w kilkunastu procentach, a inne nie dofinansowują wcale – mówiła radna.

Po przerwie, zarządzonej przez przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Waludę, starosta podał informację dotycząca liczby nauczycieli, którzy do dnia sesji nie otrzymali jeszcze wynagrodzenia za grudzień. Jest to 218 osób.

Uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2016 rok radni przyjęli jednogłośnie. Ich decyzją, sześć placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat, dostanie dotacje w wysokości:

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu: 203 270 zł,

– Zespół Szkół Specjalnych w Warcie: 118 654 zł,

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu: 100 000 zł,

– I LO im. Jagiellończyka w Sieradzu: 56 729 zł,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie: 62 285 zł,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach: 18 654 zł.

T.O.

1  2

3  5

6  7

8  9