^ Powrót na górę

 

 

XXXI sesja Rady Powiatu. Nagrody dla sportowców

Rozmiar tekstu:

sesja
Na ostatniej sesji Rady Powiatu Sieradzkiego w 2016 roku starosta Mariusz Bądzior uhonorował lokalnych sportowców, wręczając im nagrody pieniężne i rzeczowe. Podsumował także współpracę z samorządami gmin powiatu.

– Uchwałą z 13 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu Sieradzkiego uhonorował osoby, które miały znaczące osiągnięcia w sporcie. Przygotowaliśmy dla nich nagrody pieniężne i rzeczowe – rozpoczął wicestarosta sieradzki Marek Kanicki. Łącznie nagrodzonych zostało 13 zawodników 4 klubów. Ich nazwiska można znaleźć na wykazie, przygotowanym przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.

Oprócz sportowców samorząd powiatowy wyróżnił także Jowitę Królikowską, nauczycielkę podstaw przedsiębiorczości i wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. – Nietuzinkowość podejścia pani Jowity Królikowskiej do pracy z uczniem przejawia się w działalności pozalekcyjnej i społecznej, pozostającej w zakresie tematycznym uczonych przedmiotów. W roku szkolnym 2015/2016 wdrożyła w szkole innowację pedagogiczną, polegającą na uruchomieniu miniprzedsiębiorstwa Zumba Queens, prowadzonego przez 9 uczennic klasy o profilu menedżersko-ekonomicznym. Firma ta zajęła 5. miejsce w ogólnopolskim konkursie „Produkcik”, zorganizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W bieżącym roku szkolnym Jowita Królikowska kontynuuje projekt, a jego efektem są trzy nowe miniprzedsiębiorstwa: Fitness Zone, Handymania i Kino Vision. W październiku 2016 r. pani Jowita Królikowska została laureatką ogólnopolskiego konkursu Nauczyciel Roku jako jeden z 13 jego finalistów. Wyróżnienie to odebrała podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Wraz z panią Jowitą Królikowską uhonorowana została szkoła, w której pracuje: I LO otrzymało tytuł Szkoły na Medal. W grudniu 2016 r. jako jedna z 14 osób pani Jowita Królikowska otrzymała tytuł Sieradzkiego Wolontariusza Roku za prowadzenie w I LO Szkolnego Koła Wolontariatu. W ramach jego działalności w szkole organizowane są m.in. akcje honorowego krwiodawstwa i pomoc rzeczowa w ramach Szlachetnej Paczki. Szkolne Koło Wolontariatu współpracuje m.in. ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, ze stowarzyszeniem Dary Losu i ze stowarzyszeniem Wiosna – podsumował starosta.

Na sesję zostali zaproszeni włodarze gmin powiatu – prezydent, burmistrzowie i wójtowie. – Chcemy podsumować naszą tegoroczną współpracę i wręczyć państwu pamiątkowe statuetki, które na pewno nie wyrażają pełni naszej wdzięczności, ale na pewno ją symbolizują – mówił Mariusz Bądzior. Głos zabrał także prezydent Sieradza Paweł Osiewała: – W imieniu samorządowców gmin powiatu dziękuję za wyróżnienie. Jesteśmy wdzięczni za ten rok współpracy z samorządem powiatowym. Pokazuje ona, że rozmowa i wspólne patrzenie w tym samym kierunku prowadzi do pięknych celów. Z punktu widzenia miasta mogę wskazać na remont ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej, ale każdy z nas tu obecnych może wymienić przynajmniej jedną taką wspólnie zrealizowaną inwestycję. Wyróżnienie dopinguje do kolejnych działań, aby następny rok był nie mniej obfity we wspólne przedsięwzięcia.

Po podziękowaniach i podsumowaniach radni przystąpili do zgłaszania interpelacji: Katarzyna Paprota wnioskowała o gruntowny remont drogi powiatowej Łeszczyn-Biesiec w gminie Złoczew. Michał Terka zaproponował przyjęcie przez Radę Powiatu stanowiska w sprawie reformy oświaty. Swoją interpelację radny oparł na piśmie, skierowanym do radnych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Do wniosku Michała Terki odniósł się Łukasz Bitner, proponując, by zaczekać do momentu, gdy dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu określą, ilu nauczycieli gimnazjów są w stanie przyjąć do pracy. Jan Hankiewicz zgłosił interpelację dotyczącą naprawy dróg powiatowych Podłężyce-Stawiszcze i Sieradz-Kamionacz.

Na ostatniej w 2016 roku sesji przyjęto cztery uchwały: w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2016-2036; w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok; w sprawie zmiany uchwały z 23 czerwca 2016 r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego, zmienionej uchwałą z 27 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2016 roku oraz w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Sekretarzem sesji był radny Krzysztof Żubrowski, zaś komisję uchwał i wniosków tworzyli: Katarzyna Paprota, Marek Płóciennik i Artur Sterna.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

25  26