^ Powrót na górę

 

 

XXXII sesja Rady Powiatu. Reforma systemu oświaty

Rozmiar tekstu:

7
Wiele emocji wśród radnych powiatowych wzbudziła uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Dyskusję o uchwale rozpoczął radny Łukasz Bitner: – Będę głosował przeciwko, bo niektóre sformułowania użyte w tej uchwale są dla mnie nie do przyjęcia. Jest tam m.in. mowa o likwidacji gimnazjów, a ja jestem przeciwnikiem tego pomysłu. Na razie mam zbyt małą wiedzę na temat tego, co dalej. Obecnie mamy półtora miliona złotych deficytu w subwencji oświatowej, a za pieniądze, które w ramach tej subwencji otrzymamy, musimy jeszcze zawrzeć koszty reformy systemu oświaty. Różne rządy przeprowadzały rozmaite reformy, bardziej lub mniej udane. Ale gdy likwidowano kopalnie, górnicy dostawali wysokie odszkodowania, podobnie stoczniowcy, kiedy zamykano stocznie. Teraz, przy likwidacji gimnazjów, nauczycielom po prostu dziękuje się za pracę i tyle.

Zdaniem Kazimiery Gotkowicz, reforma oświaty jest dla szkół prowadzonych przez Powiat wyjątkowo korzystna: – Obecnie bardzo boleśnie odczuwają one skutki niżu demograficznego. Za nieco ponad dwa lata przyjdą do nich podwójne roczniki uczniów, a wraz z nimi odpowiednia subwencja, to po pierwsze. Po drugie, zamiast szkół trzy- i czteroletnich będziemy mieli cztero- i pięcioletnie, a w związku z tym również większe będą pieniądze i możliwości. Jednocześnie rozumiem obawy pana radnego Bitnera, bo rzeczywiście, gdy jest się dyrektorem gimnazjum, trudno mówić o tej reformie z optymizmem – mówiła radna.

– Zmiany, zwłaszcza radykalne, w tak delikatnej materii, jak szkolnictwo, powinny być dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Tymczasem na razie mamy jakieś ogólniki i brak odpowiedzi na wiele kluczowych pytań. Wiem, że na niektóre nie da się odpowiedzieć na obecnym etapie reformy, a jeszcze inne powstaną w trakcie jej realizacji. A wystarczyło odwrócić sytuację z 1999 roku. Pani minister najpierw mówi, że gimnazja będą wygaszane, teraz, że przekształcane, a ostatecznie nikt nic nie wie – odpowiedział Łukasz Bitner.

Ostatecznie uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych została przyjęta większością jednego głosu, przy czym tylko 11 radnych zdecydowanie opowiedziało się po jednej ze stron. I tak za głosowało 6 osób, 5 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Uchwała zawiera listę szkół, które po reformie wejdą w skład placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sieradzki.

Głos w sprawie reformy zabrał również burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Karol Rajewski: – Wyczerpałem chyba wszystkie możliwe próby kontaktu z panią minister edukacji narodowej, bez skutku. Mieliśmy nawet pomysł, by zamieścić w gazecie apel o jakąkolwiek reakcję ze strony ministerstwa. A chcielibyśmy tylko znać odpowiedzi na pytania dotyczące reformy. Pani minister twierdzi, że żaden z nauczycieli nie straci pracy, a ja już teraz informuję, iż w samej tylko gminie Błaszki zatrudnienie stracą dziesiątki osób. Czy ta gmina jeszcze w Polsce jest, czy już jej nie ma?

Na XXXII sesji radni zgłosili 9 interpelacji w kolejności: Katarzyna Paprota, Łukasz Bitner i Michał Terka. Dotyczyły one: 1) harmonogramu rozkładu aptek na terenie gminy Złoczew na najbliższe trzy miesiące, wraz z dokładnym planem ich dyżurów, 2) wystosowania pisma do nadzoru farmaceutycznego z prośbą o wyniki kontroli, czy apteki na terenie gminy Złoczew pełnią dyżury całodobowe, zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Powiatu (Katarzyna Paprota), 3) ubiegania się o zwrot kosztów budowy zatoki autobusowej przy Zespole Szkół w Gruszczycach, w związku z wchodzącą w życie reformą systemu oświaty, 4) stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu sieradzkiego, 5) środków finansowych potrzebnych do realizacji reformy oświaty oraz wykorzystania budynków po zlikwidowanych gimnazjach (Łukasz Bitner), 6) stworzenia uchwały antysmogowej, na wzór uregulowań przyjętych przez Sejmik Województwa Małopolskiego, 7) informowania o czystości powietrza na stronie internetowej Urzędu Miasta w Sieradzu, 8) remontu chodników na ul. Bohaterów Września w Sieradzu, 9) zmian nazw ulic Dąbrowszczaków i Szenwalda w Sieradzu (Michał Terka).

Rada Powiatu większością głosów przyjęła trzy uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń złożonych 2 stycznia 2017 r. przez właścicieli trzech aptek w Błaszkach.

Sekretarzem XXXII sesji był radny Tomasz Baliński, zaś do komisji uchwał i wniosków zgłoszono Annę Szczepaniak-Zdunek, Michała Terkę i Jacka Walczaka.

T.O.

1  2

3  4

5  6

8  9

13  14

10  11

12  15