^ Powrót na górę

 

 

XXXVI sesja Rady Powiatu. Absolutorium dla Zarządu

Rozmiar tekstu:

sesja
Rada Powiatu Sieradzkiego większością głosów zdecydowała o przyznaniu Zarządowi Powiatu absolutorium za 2016 rok. Uchwała w tej sprawie została przyjęta 17 głosami za przy 6 przeciwnych.

Zanim radni przystąpili do głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu oraz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sieradzkiego, starosta Mariusz Bądzior przedstawił informację o działalności Zarządu w 2016 roku. Następnie członek Zarządu Michał Wzgarda podsumował rok, pokazując prezentację dotyczącą najważniejszych ubiegłorocznych inwestycji Powiatu.

– Mimo że jesteśmy klubem opozycyjnym, często głosujemy za przyjęciem uchwał zaproponowanych przez koalicję. Natomiast należałoby spojrzeć na powiat od innej strony. Otóż po uchwale o absolutorium będziemy głosować uchwałę o przyjęciu kredytu, który bierzemy, żeby spłacić wcześniejsze zobowiązania. To bardzo niepokoi w kontekście stanu finansów naszego powiatu. Kolejna sprawa to kuriozalna sytuacja z grudnia 2016, kiedy to w kilku szkołach powiatowych pensje nie zostały wypłacone na czas. Stało się to po raz pierwszy od początku istnienia powiatu. Mam nadzieję, że więcej takich sytuacji nie będzie, ale kiedy pytamy na komisjach, jaki jest stan finansów w oświacie w tym roku, nie dostajemy odpowiedzi – mówiła przewodnicząca klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Kazimiera Gotkowicz.

Radna przybliżyła również najważniejsze przedsięwzięcia, które zdaniem klubu PiS należałoby zrealizować w najbliższym czasie: uruchomienie domu dziennego pobytu w Sieradzu, zwiększenie ilości zajęć w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego, uruchomienie oddziału rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, ujednolicenie zasad dofinansowania remontów dróg powiatowych w poszczególnych gminach. Kazimiera Gotkowicz poinformowała, że radni PiS nie będą głosować ani za zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu, ani za absolutorium.

Do wypowiedzi Kazimiery Gotkowicz odniósł się radny Michał Terka: – W doktrynie Naczelnego Sądu Administracyjnego od lat jest ukształtowany pogląd, że absolutorium odnosi się tylko do wykonania budżetu. A budżet Powiatu Sieradzkiego w 2016 roku wykonany został prawidłowo – powiedział radny.

Temat absolutorium skomentował również Jacek Walczak: – Jako osoba, która była ośmiokrotnie oceniana przy absolutorium, chciałbym państwu życzyć, żebyście państwo byli po tej drugiej stronie i podlegali ocenie. Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Ja również nie jestem w 100 procentach zadowolony. Popieram kwestię, którą podniosła pani Gotkowicz, dotyczącą planowania inwestycji drogowych z wyprzedzeniem. Mimo wszystko pragnę poinformować, że Platforma Obywatelska będzie głosować za udzieleniem absolutorium.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jej wysokość to 270 899 zł. Pieniądze będą przeznaczone na zakup ciągnika rolniczego, kosiarki bijakowej, rębaka do gałęzi i przyczepy rolniczej. Sprzęt trafi do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu.

Na XXXVI sesji została również podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku. Jednomyślności wśród radnych już jednak nie było. Za uchwałą głosowało 15 radnych, 8 wstrzymało się od głosu. Tym samym Rada Powiatu zdecydowała o zaciągnięciu kredytu w wysokości 4 700 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (4 013 726 zł) i spłatę wcześniejszych zobowiązań (686 274 zł). Jego spłata nastąpi w latach 2018-2036.

W punkcie obrad przewidzianym na wystąpienia zaproszonych gości, głos zabrał sołtys wsi Skalmierz Marian Juszczak. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę radnych na potrzebę uwzględnienia w powiatowych planach budżetowych na kolejny rok przebudowy drogi ze Skalmierza (od granicy powiatów sieradzkiego i kaliskiego) do Warty.

W punkcie dotyczącym interpelacji radna Katarzyna Paprota zapytała, czym zajmuje się stowarzyszenie lobbujące za odkrywką węgla brunatnego w gminie Złoczew. Pytanie to zadała w związku z doniesieniami medialnymi, że losy kopalni są mocno niepewne. Druga interpelacja radnej ze Złoczewa dotyczyła konieczności wykoszenia zieleni na ul. Sieradzkiej w tym mieście, a trzecia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu: – Czy to prawda, że biblioteka powiatowa, w której niedawno zwolniono pracowników i która szuka oszczędności, m.in. ograniczając godziny otwarcia, ostatnio zatrudniła jakąś osobę? Dotarły do mnie informacje, że ktoś został zatrudniony, mimo iż sytuacja finansowa biblioteki jest krytyczna. Jest to dla mnie niezrozumiałe. W jednej chwili mówi się, że instytucja ta nie ma pieniędzy, a w drugiej się kogoś zatrudnia – mówiła Katarzyna Paprota. W ostatniej swojej interpelacji radna podjęła temat braku połączeń autobusowych miejscowości Leliwa i Górka Klonowska.

Dariusz Mikołajczyk interpelował o wykonanie kosztorysu przebudowy skrzyżowania Morawki-Skalmierz-Kalinowa.

Radni podjęli decyzję o zawarciu przez Powiat umów o współpracy finansowej z samorządami gmin Miasto Sieradz, Burzenin i Brąszewice przy realizacji inwestycji drogowych. Chodzi o budowę skrzyżowania ulic Reymonta i Ludowej w Sieradzu, bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gminie Burzenin, przebudowę drogi powiatowej Starce-Robaszew oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych Brąszewice-Żuraw i Godynice-Klonowa.

Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda nawiązał do plebiscytu Samorządowiec Roku 2017, organizowanego przez Dziennik Łódzki. W plebiscycie tym największą liczbę głosów w powiecie sieradzkim zdobył radny powiatowy Michał Terka. – W tym roku obchodzę jubileusz: mija 10 lat odkąd zostałem radnym powiatowym, jest to więc moja trzecia kadencja. Udział w plebiscycie traktuję jako podsumowanie i spuentowanie mojej 10-letniej działalności. Przez ten czas nasz powiat bardzo się zmienił. Dużo inwestujemy w drogi, w szkoły, wyraźnie spadło bezrobocie. Chciałoby się, żeby ta dobra passa trwała i mam nadzieje, że tak będzie – skomentował Michał Terka.

Na zakończenie sesji radni przyjęli stanowisko w sprawie zaproponowanej przez Radę Miejską w Sieradzu zmiany nazwy ulicy Tadeusza Barczyka na ulicę Harcerską. Tego samego dnia (2 czerwca) odbywało się posiedzenie Rady Miejskiej, na której została podjęta odpowiednia uchwała.

Treść stanowiska odczytał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Hankiewicz. Wcześniej, w interpelacjach, konieczność zaprotestowania przeciwko zmianie nazewnictwa ul. Tadeusza Barczyka podkreślił radny Michał Terka. Głos w tej sprawie zabrał również Tomasz Baliński: – Nie miałem okazji osobiście poznać wojewody Barczyka, ale z prasy dowiedziałem się o jego dokonaniach i zasługach dla Sieradza i ówczesnego województwa sieradzkiego. Nie jest jego winą, że urodził się w tamtym okresie. Niewykluczone, że za 20-30 lat zmianie ulegną nazwy ulic nadawane obecnie.

Przyjmując stanowisko, radni powiatowi wyrazili swój protest przeciwko pomysłowi zmiany nazwy ulicy. Zostało ono przyjęte 13 głosami, 3 osoby się wstrzymały. Pozostali radni (siedmioro) nie wzięli udziału w głosowaniu.

Podsumowanie działań Powiatu Sieradzkiego w 2016 roku - prezentacja

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24