^ Powrót na górę

 

 

I sesja Rady Powiatu. Henryk Waluda przewodniczącym

Rozmiar tekstu:

sesja
Przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej Henryk Waluda został wybrany przewodniczącym Rady Powiatu Sieradzkiego. Funkcję tę będzie pełnił czwartą kadencję z rzędu.

Henryk Waluda został wybrany większością 15 głosów przy 5 wstrzymujących się i ani jednym głosie przeciw. Jeden oddany głos był nieważny. Jego osoba była jedyną kandydaturą. Zgłosił ją klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nad prawidłowością przebiegu glosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Artur Sterna (Prawo i Sprawiedliwość), Tomasz Baliński (PSL) i Marek Płóciennik (SLD).

Była to pierwsza sesja Rady Powiatu Sieradzkiego V kadencji 2014-2018, a więc, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, poprowadził ją radny senior, najstarszy wiekiem – Lucjan Noweta. Posiedzenie rozpoczął od przeczytania protokołu z wyborów do Rady Powiatu Sieradzkiego, sporządzony 18 listopada 2014 roku, następnie radni złożyli ślubowanie.

Druga sesja Rady została zaplanowana na wtorek 9 grudnia. Radni wybiorą wówczas starostę powiatu sieradzkiego.

T.O.

IMG 6888  IMG 6897

IMG 6901  IMG 6902

IMG 6914  IMG 6919

IMG 6944  IMG 6947

IMG 6952  IMG 6955

IMG 6977  IMG 6958

IMG 6960  IMG 6969