^ Powrót na górę

 

 

L sesja Rady Powiatu. Pożegnanie emerytów

Rozmiar tekstu:

sesja
Radni Powiatu Sieradzkiego uroczyście pożegnali odchodzących na emeryturę dwoje dyrektorów: Marię Holak, która kierowała Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Rafałówce i Tadeusza Dolnego, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

Jubileuszowa L sesja Rady Powiatu rozpoczęła się uroczystym akcentem, związanym w życzeniami i gratulacjami. Życzenia na kolejne lata, już po zakończeniu kariery zawodowej, przyjęli Maria Holak i Tadeusz Dolny, zaś gratulacje od Rady i Zarządu Powiatu powędrowały do radnego Karola Kozunia, lekkoatlety, który kilka dni temu wrócił z berlińskich Mistrzostw Europy Osób Niepełnosprawnych w Lekkoatletyce. Kozuń, osiągając w pchnięciu kulą wynik 10 m i 36 cm, zdobył brązowy medal. Zawody odbyły się w Berlinie. – To wielki zaszczyt mieć w gronie radnych człowieka, który systematycznie zdobywa medale na zawodach lekkoatletycznych – mówił Henryk Waluda, przewodniczący Rady Powiatu.

Karol Kozuń specjalizuje się w pchnięciu kulą i w rzucie oszczepem. Jest medalistą igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw Europy i świata, zajął IV miejsce na igrzyskach paraolimpijskich w Rio de Janeiro w pchnięciu kulą. W grudniu ubiegłego roku znalazł się w gronie 18 zawodników z powiatu sieradzkiego, nagrodzonych przez Zarząd Powiatu za szczególne osiągnięcia sportowe w 2017 r.

W punkcie przewidzianym na wystąpienia gości głos zabrał radny gminny ze Złoczewa, który zaprotestował przeciwko planom budowy biogazowi w Złoczewie. Wypowiadając się w imieniu mieszkańców, radny zaapelował do starosty i Rady Powiatu o wypracowanie stanowiska w tej sprawie.

Do tematu budowy biogazowi w Złoczewie w interpelacjach nawiązała radna powiatowa Katarzyna Paprota. Nawiązując do wypowiedzi złoczewskiego radnego, odczytała ona list otwarty, skierowany do burmistrz Złoczewa Jadwigi Sobańskiej. Był on jednocześnie interpelacją, adresowaną do Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

W wystąpieniach radnych głos zabrał Tomasz Baliński: – Czy na terenie gminy Goszczanów są już wykupione grunty w kierunku gminy Warta, przed planowanym remontem drogi powiatowej? Czy są na to pieniądze? Jak daleko posunięte są działania w tej sprawie? – pytał radny. Odpowiedzi udzielił Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu: – Jest to inwestycja planowana od wielu lat. Mamy już wywłaszczone grunty, by tę drogę można było przebudować. Kiedy powstawała dokumentacja, w remonty dróg mocno zaangażowane były środki europejskie, potem było z tym już gorzej. A koszt tej inwestycji to ponad 20 milionów złotych. Czekamy więc na jakiekolwiek inne możliwości finansowania. Starosta sieradzki, wspólnie z burmistrzem Warty i wójtem Goszczanowa, skierowali do Ministra Infrastruktury pismo, w którym pytają, czy nie znalazłby się jakiś sposób finansowania przebudowy tej ważnej dla mieszkańców naszego powiatu drogi. Odpowiedzi nie dostaliśmy, a żadnych programów, do których moglibyśmy przystąpić, nie ma. Dokumentacja jest gotowa, czekamy na jakiekolwiek możliwości finansowania.

Rada przyjęła kilka uchwał dotyczących przyszłorocznej współpracy z gminami w zakresie remontu dróg powiatowych. Było to łącznie sześć uchwał, przy czym trzy znalazły się w zaplanowanym porządku obrad, a trzy kolejne zostały wprowadzone na wniosek wicestarosty sieradzkiego Marka Kanickiego. I tak w przyszłorocznym budżecie Powiatu Sieradzkiego ujęte zostaną pieniądze na:

– przebudowę ciągu dróg powiatowych Wróblew – Wągłczew – Gruszczyce w gminie Wróblew i Błaszki etap II (etap I właśnie trwa),

– budowę chodnika w Stefanowie Barczewskim Pierwszym w gminie Brzeźnio,

– remont drogi Brzeźnio – Lipno etap I (gmina Brzeźnio),

– opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi Bartochów – Gołuchy – Tubądzin w gminach Warta i Wróblew,

– opracowanie dokumentacji na remont drogi Sieradz – Ruda w gminach Sieradz Miasto i Sieradz, od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda,

– budowę chodnika na ul. Burzenińskiej w Złoczewie.

Inwestycje, przynajmniej na obecnym etapie ich planowania, zakładają współpracę finansową Powiatu z odnośnymi gminami.

T.O.

1  2

3  4

5  6

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17