LII sesja Rady Powiatu. Przedostatnie posiedzenie

Rozmiar tekstu:

sesja
Radni powiatowi spotkali się na jednej z ostatnich w tej kadencji sesji. Jak zapowiedział przewodniczący Henryk Waluda, w okresie od wyborów samorządowych do zakończenia kadencji prawdopodobnie odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie obecnej Rady Powiatu.

– Rada kończy kadencję 16 listopada. W związku z tym proponuję zwołanie sesji na początku listopada. Dokładny termin niebawem ustalimy. Będzie to pożegnalne posiedzenie Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018 – powiedział przewodniczący.

Radni zgłosili trzy interpelacje:

Michał Terka: – Istnieje potrzeba wymiany nawierzchni chodnika na ul. Żwirki i Wigury w Sieradzu przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego. Z taką prośbą już wielokrotnie zgłaszali się zarówno mieszkańcy, jak i uczniowie szkoły.

Dariusz Mikołajczyk: – Za pośrednictwem Zarządu Powiatu Sieradzkiego zwracam się z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o reorganizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Jana Pawła II Sieradzu. Wystarczyłoby na ul. Broniewskiego przy lewoskręcie zainstalować sygnalizator informujący o bezkolizyjnym skręcie w lewo oraz przeorganizować pozostałą sygnalizację. Spowoduje to poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu.

Jan Hankiewicz: – Proszę o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości zbudowania chodnika przy drodze krajowej w Biskupicach, przynajmniej jednostronnie. W ostatnich latach dochodzi tam do bardzo wielu wypadków, również śmiertelnych.

Na 52. sesji Rada Powiatu przyjęła cztery ustawy: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2018 – 2036, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sieradzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sieradzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych, oraz warunków i trybu ich przyznawania.

Sekretarzem sesji był Hubert Kamola. Do komisji uchwał i wniosków wybrano radnych Dariusza Mikołajczyka, Lucjana Nowetę i Katarzynę Paprotę.

T.O.

1  2

3  5

6  8 

9  10