^ Powrót na górę

 

 

LIII sesja Rady Powiatu. Koniec kadencji

Rozmiar tekstu:

sesja
Była to ostatnia sesja Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018. Wzięli w niej udział nie tylko radni i Zarząd Powiatu, ale również kierownicy jednostek podległych.

– Chcę bardzo serdecznie podziękować państwu radnym, kierownikom jednostek i pracownikom starostwa powiatowego za 16 lat współpracy, bo tyle byłem radnym powiatowym. To szmat czasu, choć szybko zleciało. Tych, wobec których czasami może byłem mało taktowny, bardzo przepraszam. Gratuluję koleżankom i kolegom, którzy po wyborach pozostają w radzie na kolejną kadencję – powiedział przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda. Podziękowania radnym złożyli również wiceprzewodniczący: Kazimiera Gotkowicz i Jan Hankiewicz, a także starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Na LIII sesji radni zdecydowali m.in. o zmianach w Statucie Powiatu Sieradzkiego oraz przyjęli trzy uchwały dotyczące tworzonej właśnie nowej jednostki powiatowej: Dziennego Domu „Senior+”: w sprawie jego utworzenia, ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i w sprawie zakresu funkcjonowania Domu. Rada przyjęła również uchwałę w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

Sekretarzem ostatniej w tej kadencji sesji był radny Dariusz Mikołajczyk. W komisji uchwał i wniosków zasiedli: Marek Płóciennik, Tomasz Sosin i Artur Sterna.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25