I sesja Rady Powiatu nowej kadencji

Rozmiar tekstu:

przewodniczaca
O godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu rozpoczęła się I sesja Rady Powiatu Sieradzkiego VI kadencji 2018-2023. Radni wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Powiatu, a także starostę, wicestarostę i członków Zarządu Powiatu Sieradzkiego.

Pierwszą sesję otworzył radny senior - Jan Hankiewicz, który do momentu wybrania przewodniczącej prowadził obrady. Została nią Olga Kołoszczyk z klubu radnych PiS. Jej kontrkandydatem był Konrad Wilczyński z komitetu wyborczego Ziemia Sieradzka.

Godz. 13:53:

Radni rozpoczynają procedurę wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Zgłoszeni kandydaci to: Sylwia Dęga-Frątczak (PiS), Konrad Wilczyński (ZS) i Jan Kołodziejczyk (PSL).

Godz. 14:34:

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostają wybrani: Sylwia Dęga-Frątczak (PiS) i Jan Kołodziejczyk (PSL).

wice1

Godz. 14:45

Radni przystępują do wyboru Starosty Powiatu Sieradzkiego. Kluby zgłosiły dwoje kandydatów: Macieja Sulgana (ZS) i Mariusza Bądziora (PSL)

Godz. 15:11

Starostą Powiatu Sieradzkiego zostaje wybrany radny Mariusz Bądzior (PSL), który pełnił tę funkcję dotychczas. Został wybrany 17 głosami. Na jego kontrkandydata głosowało 5 radnych.

Mariusz Bądzior z samorządem związany jest od wielu lat. Zaczynał pracę w Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego, następnie wiceprezes i prezes Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Sieradzu. Przez 12 lat pełnił funkcję naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Od 2014 roku Wicestarosta a od 2016 Starosta Sieradzki.

starosta

Godz. 15:25

Starosta Mariusz Bądzior na stanowisko wicestarosty zaproponował Kazimierę Gotkowicz (PiS). Swojego kandydata przedstawił również klub ZS. Jest nim Maciej Sulgan.

Godz. 15:55

Rada Powiatu wybiera wicestarostę. Funkcję tę przez kadencję 2018-2023 będzie pełnić Kazimiera Gotkowicz (PiS). Za jej kandydaturą głosowało 17 radnych. Maciej Sulgan uzyskał 5 głosów poparcia.

Kazimiera Gotkowicz jest radną powiatową od początku istnienia powiatów w obecnej formie. Pełniła funkcje przewodniczącej Komisji Oświaty, przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych i wiceprzewodniczącej Rady Powiatu. Wykształcenie wyższe - magister filologii polskiej, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, nadzoru pedagogicznego i zarządzania w oświacie. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel szkoły podstawowej i szkoły specjalnej, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty, wizytator oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu.

wicestarosta

 

Kierownictwo Zarządu Powiatu - starostę i wicestarostę - uzupełniło trzech członków Zarządu Powiatu Sieradzkiego: Tomasz Baliński (PSL), Jan Hankiewicz (PSL) i Artur Sterna (PiS).

tomasz balinski

jan hankiewicz

 

artur sterna

    

1  2

3  5

4  6

7  8

9  11

12  13

14  15

17  18

20  21

22  24

25  26

27  28

29  30

31  32

33  34

35  36

37  38

Były to pierwsze obrady, rejestrowane w całości za pomocą systemu eSesja. Transmisję z sesji można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=lFlAf1zmG9w

Przebieg głosowań można prześledzić tutaj: https://esesja.pl/powiatsieradzki

T.O.