^ Powrót na górę

 

 

II sesja Rady Powiatu. Wybór starosty i wicestarosty

Rozmiar tekstu:

sesja
Na II sesji Rady Powiatu Sieradzkiego V kadencji wybrani zostali: starosta, wicestarosta, wiceprzewodniczący Rady, członkowie Zarządu Powiatu oraz składy komisji stałych.

W sesji wzięło udział 22 radnych. Brakowało Dariusza Mikołajczyka z PiS, który wszedł do składu Rady na miejsce Karola Rajewskiego, wybranego na burmistrza Gminy i Miasta Błaszki. Sekretarzem sesji został Tomasz Baliński, zaś do komisji uchwał i wniosków wybrano Beatę Gzik, Jana Hankiewicza i Huberta Kamolę. Sesja rozpoczęła się od ślubowania radnego elekta Jacka Walczaka, nieobecnego na I sesji.

Na sesji radni dokonali szeregu wyborów do władz Powiatu: starosty, wicestarosty, wiceprzewodniczących Rady Powiatu oraz członków Zarządu Powiatu. Wcześniej, na I sesji, wybrany został przewodniczący Rady.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Joanna Hanak, Rafał Woźniak i Artur Sterna.

W wyniku wyborów samorządowych, a także wyborów wewnętrznych w Radzie Powiatu, na kadencję 2014-2018 wybrane zostały następujące władze Powiatu Sieradzkiego:

Starosta Powiatu Sieradzkiego: Dariusz Olejnik (PSL).

Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego: Mariusz Bądzior (PSL).

Członkowie Zarządu Powiatu Sieradzkiego: Dariusz Olejnik (PSL), Mariusz Bądzior (PSL), Edward Szewczyk (PSL), Michał Wzgarda (PSL).

Przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego: Henryk Waluda (SLD).

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego: Kazimiera Gotkowicz (PiS), Jan Hankiewicz (PSL).

Rada Powiatu Sieradzkiego: PSL (13 mandatów): Dariusz Olejnik, Michał Terka, Karol Kozuń, Łukasz Bitner, Lucjan Noweta, Tomasz Baliński, Krzysztof Żubrowski, Jan Hankiewicz, Beata Gzik, Michał Wzgarda, Rafał Woźniak, Tomasz Sosin, Edward Szewczyk; PiS (6 mandatów): Kazimiera Gotkowicz, Sylwia Dęga-Frątczak, Dariusz Mikołajczyk, Hubert Kamola, Artur Sterna, Katarzyna Paprota; SLD (2 mandaty): Henryk Waluda, Marek Płóciennik; PO (2 mandaty): Jacek Walczak, Joanna Hanak.

Komisje stałe Rady Powiatu Sieradzkiego: Komisja Budżetu i Finansów: Lucjan Noweta – przewodniczący, Sylwia Dęga-Frątczak, Jan Hankiewicz, Karol Kozuń, Marek Płóciennik, Artur Sterna, Rafał Woźniak, Jacek Walczak. Komisja Spraw Społecznych: Beata Gzik – przewodnicząca, Łukasz Bitner, Sylwia Dęga-Frątczak, Kazimiera Gotkowicz, Joanna Hanak, Hubert Kamola, Karol Kozuń, Tomasz Baliński, Henryk Waluda. Komisja Spraw Gospodarczych: Michał Terka – przewodniczący, Beata Gzik, Joanna Hanak, Katarzyna Paprota, Michał Terka, Jacek Walczak, Henryk Waluda, Krzysztof Żubrowski. Komisja Drogownictwa, Komunikacji i Spraw Obywatelskich: Tomasz Baliński – przewodniczący, Łukasz Bitner, Kazimiera Gotkowicz, Jan Hankiewicz, Katarzyna Paprota, Tomasz Sosin. Artur Sterna, Rafał Woźniak.

T.O.

IMG 8260  IMG 8263

IMG 8264  IMG 8269

IMG 8277  IMG 8280

IMG 8282  IMG 8332

IMG 8370  IMG 8376

IMG 8383  IMG 8385

sesja1 1  sesja2