^ Powrót na górę

 

 

XXII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

sesja
We wtorek 16 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego VI kadencji 2018-2023.

Ze względu na panującą obecnie sytuację w kraju epidemiczną,
obrady odbędą się zdalnie, bez udziału kierowników jednostek organizacyjnych i przedstawicieli mediów.

Przypominamy, że sesja będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube. Link do niej zostanie umieszczony na stronie internetowej
Powiatu Sieradzkiego w dniu obrad.

Bezpośrednia transmisja z obrad: https://www.youtube.com/watch?v=MCU5TSxHBlg

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego:

1. Otwarcie XXII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

3. Wystąpienia przybyłych gości.

4. Wystąpienia radnych.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2020-2036.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XIX/142/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu oraz zmiany struktury organizacyjnej Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej z Gminy Wróblew.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wróblew na realizację zadań na drogach gminnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Burzenin umowy dotacji przy realizacji zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin - Szynkielów".

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie XXII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10