^ Powrót na górę

 

 

X sesja Rady Powiatu. Grunt pod budowę komisariatu

Rozmiar tekstu:

sesja
Sieradzcy radni powiatowi przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości z Gminy i Miasta Warta na Powiat Sieradzki. Chodzi o działkę przy ul. Sadowej w Warcie, na której ma zostać zbudowany komisariat policji.

Punktu o przyjęciu tej uchwały pierwotnie w porządku obrad nie było. O jego wniesienie wnioskował starosta Dariusz Olejnik, tak uzasadniając konieczność włączenia projektu uchwały do harmonogramu: – W 2014 r. dokonaliśmy darowizny na rzecz Gminy i Miasta Warta, była to nieruchomość po byłym obwodzie drogowym. Dziś gmina chce ten teren przekazać policji z przeznaczeniem na budowę komisariatu, jednak nasza darowizna miała określone przeznaczenie: miały się tam znaleźć obiekty sportowe. Dlatego gmina nie może sama dysponować tym gruntem i jedynie zwrot działki do powiatu może spowodować, że teren zostanie przekazany policji. Sprawa jest pilna, bo Komenda Wojewódzka Policji właśnie teraz opracowuje budżet inwestycyjny na przyszły rok i jeśli dziś nie podejmiemy tej uchwały, Komenda Powiatowa w Sieradzu nie dostałaby środków na budowę komisariatu.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz darczyńcy została przyjęta jednogłośnie, jako ostatnia na sesji. Wcześniej radni przyjęli uchwały w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sieradzkiego; zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2015 rok oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Sieradz, dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wiechucice wraz z odwodnieniem”.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowań czuwała komisja uchwał i wniosków w składzie: Rafał Woźniak, Krzysztof Żubrowski i Jacek Walczak. Funkcję sekretarza pełnił Marek Płóciennik.

Interpelacje na X sesji Rady Powiatu zgłaszali: Dariusz Mikołajczyk, Łukasz Bitner, Hubert Kamola i Katarzyna Paprota.

Rozpoczął je Dariusz Mikołajczyk, który wnioskował o ujęcie w przyszłorocznym budżecie Powiatu Sieradzkiego remontu i wypoziomowania drogi powiatowej nr 1733 na odcinku od Błaszek do skrzyżowania przy stacji PKP Błaszki.

Kilka interpelacji zgłosił radny Łukasz Bitner. Dotyczyły one: ewentualnego utworzenia na terenie powiatu ośrodka dla uchodźców (radny wnioskował o skierowania zapytania do rządu RP, czy utworzenie takiego ośrodka jest przewidywane); namalowania pasów na przejściu dla pieszych i likwidacji zastoin wodnych w okolicy Przedszkola w Gruszczycach, obok skrzyżowania dróg powiatowych; procedur w zakresie posługiwania się służbowymi komputerami i telefonami komórkowymi przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sieradzu; kontroli studzienek kanalizacyjnych na drodze powiatowej nr 1709 przylegającej do terenów szkolnych oraz kryteriów przyjmowania wniosków „suszowych” – radny pytał, czy są one takie same dla rolników z województw łódzkiego i wielkopolskiego. Łukasz Bitner pytał ponadto o opinie (zwłaszcza radnych nauczycieli i dyrektorów) na temat wprowadzonych niedawno uregulowań prawnych dotyczących sprzedawania zdrowej żywności w szkolnych sklepikach. W tej ostatniej sprawie głos zabrały również radne Kazimiera Gotkowicz (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu) i Sylwia Dęga-Frątczak (nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu). – Może jako rada pokusilibyśmy się o wypracowanie stanowiska w tej sprawie, skoro temat słodyczy w szkołach komentowany jest szeroko w mediach ogólnopolskich. Zakaz sprzedaży słodyczy nie ma sensu w sytuacji, gdy można je nabyć poza placówką i przynieść. Takim zakazem niczego nie osiągniemy – mówiła Kazimiera Gotkowicz.

Hubert Kamola zwrócił się z prośbą o montaż progu zwalniającego na ul. Zachodniej w Warcie na wysokości skrzyżowania Zachodniej i Koźmińskiej. Zgłosił też interpelację dotyczącą wymiany chodnika na ul. Kościuszki w Warcie między skrzyżowaniami z 20 stycznia i Górną.

O naprawę drogi na skrzyżowaniu Złoczew-Wieluń i Złoczew-Stolec (ze względu na koleiny) oraz o wycięcie krzaków zasłaniających widoczność na tym skrzyżowaniu interpelowała Katarzyna Paprota.

Na sesji miało również miejsce uroczyste wręczenie stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki. Starosta Dariusz Olejnik i wicestarosta Mariusz Bądzior wręczyli je: Adriannie Janas z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jagiellończyka i Annie Błaszczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (w dziedzinie nauki), Klaudii Szarowskiej z I LO w Sieradzu i Katarzynie Ługowskiej z ZSP w Złoczewie (w dziedzinie kultury i sztuki) oraz Patrykowi Pawłowskiemu z I LO w Sieradzu i Aleksandrze Glapińskiej z II LO im. Żeromskiego w Sieradzu (w dziedzinie sportu). Uczniowie ci będą otrzymywać po 200 zł miesięcznie przez rok szkolny 2015/2016.

T.O.

IMG 4517  IMG 4525

IMG 4532  IMG 4537

IMG 4544  IMG 4545

IMG 4571  IMG 4572

IMG 4575  IMG 4581

IMG 4598  IMG 4613