^ Powrót na górę

 

 

XI sesja Rady Powiatu. Drogi w roli głównej

Rozmiar tekstu:

sesja
Trzy z pięciu przyjętych na tej sesji uchwał dotyczyły spraw drogowych: przebudowy drogi powiatowej Brzeźnio-Lipno (pierwszy etap), budowy chodnika i rowu w Charłupi Wielkiej oraz ujęcia w budżecie Powiatu Sieradzkiego zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu”.

Droga Brzeźnio-Lipno zostanie przebudowana przy partnerstwie gminy Brzeźnio. W uchwale znajduje się zapis o przyjęciu w budżecie powiatowym na 2016 rok dotacji z Brzeźnia w kwocie 420 tys. zł. Na przebudowę drogi Brzeźnio-Lipno w budżecie tym zostanie również ujęta kwota 4 120 388 zł.

W drugiej uchwale radni zdecydowali o przyjęciu od gminy Wróblew pomocy rzeczowej dla Powiatu Sieradzkiego, polegającej na wykonaniu chodnika i krytego rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1713E w Charłupi Wielkiej. Wartość tej pomocy ma być nie wyższa niż 150 tys. zł. Droga znajduje się w otoczeniu świetlicy środowiskowej i przychodni zdrowia.

Uchwała dotycząca przebudowy ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej mówi o zagwarantowaniu na ten cel w przyszłorocznym budżecie Powiatu kwoty 8 520 615 30 zł oraz przyjęciu z Gminy Miasta Sieradz dotacji w wysokości 1 711 500 zł.

Pozostałe dwie przyjęte podczas XI sesji uchwały dotyczyły zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2015 rok oraz wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia między Gminą Miasto Sieradz, Powiatem Zduńskowolskim, Gminą Miasto Zduńska Wola, Gminą Zduńska Wola, Gminą Zapolice, Powiatem Sieradzkim, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, dotyczącego przygotowania do realizacji projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty” (zmiana daty opracowania Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty z 30 września na 31 grudnia 2015 r.).

W interpelacjach pojawiły się tematy związane m.in. z funkcjonowaniem aptek ogólnodostępnych, bezpieczeństwa drogowego oraz uchodźców. Rozpoczęła je radna Katarzyna Paprota: – Informuję, że przewodniczący komisji spraw gospodarczych pan Michał Terka odmówił mi udzielenia informacji dotyczącej przygotowanego projektu uchwały w sprawie funkcjonowania aptek na terenie powiatu sieradzkiego. Czy takie działanie jest zgodne z przepisami prawa? Proszę o opinię prawną na piśmie – mówiła radna. Jej druga interpelacja również dotyczyła projektu uchwały o aptekach. Katarzyna Paprota zwróciła uwagę na fakt, że wyrok Sądu Najwyższego nakazuje aptekom pełnienie naprzemiennych dyżurów, a nie całodobową pracę wszystkich aptek w powiecie.

Łukasz Bitner zwrócił się do starosty sieradzkiego Dariusza Olejnika o zorganizowanie spotkania samorządowców (burmistrzów, wójtów i przewodniczących rad gmin) powiatu w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie uchodźców. – Chodzi o to, aby wspólny głos naszej lokalnej społeczności był odzwierciedleniem stanowiska większości mieszkańców powiatu i w sposób czytelny zasygnalizował je władzom rządowym – powiedział Łukasz Bitner. Radny zwrócił się następnie do Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o namalowanie linii na osi jezdni drogi powiatowej Błaszki-Sędzimirowice. W trzeciej interpelacji radny odniósł się do wykazu uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji Starostwa Powiatowego. Łukasz Bitner zasygnalizował, że zawiera ona mylące informacje o przyszkolnych klubach, których nazwy wciąż figurują w spisie, mimo że placówek tych już nie ma. Ponadto radny zwrócił uwagę na niejasną odpowiedź w sprawie wcześniejszej swojej interpelacji dotyczącej odszkodowań „suszowych”.

Sekretarzem XI sesji Rady Powiatu Sieradzkiego był Tomasz Sosin. Do komisji uchwał i wniosków wybrano Tomasza Balińskiego, Łukasza Bitnera i Sylwię Dęgę-Frątczak.

T.O.

IMG 0001  IMG 0006

IMG 0024  IMG 9961

IMG 9967  IMG 9972

IMG 9982  IMG 9984

IMG 9993  IMG 9996