^ Powrót na górę

 

 

XII sesja Rady Powiatu. Pieniądze na Widawską

Rozmiar tekstu:

sesja
W porządku obrad znalazła się tylko jedna uchwała – w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie na rok 2016 wkładu własnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu”.

Radni przyjęli ją jednogłośnie, zabezpieczając w przyszłorocznym budżecie Powiatu Sieradzkiego kwotę 2 150 000 zł na wkład własny, w przypadku, gdy zadanie zostanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. – W dniu 20 października otrzymaliśmy informację od firmy sporządzającej studium wykonalności, że oprócz oświadczenia o zabezpieczeniu środków, wymaganego w załącznikach do projektu, należy przedstawić uchwałę Rady Powiatu. A wniosek dotyczący przedmiotowego zadania musi zostać złożony do dnia 26 października br. Dziś jest więc ostatni termin, w którym powinniśmy tę uchwałę przyjąć. Nie możemy sobie pozwolić na nieskorzystanie ze środków zewnętrznych, jeśli pojawia się szansa na ich wykorzystanie, tym bardziej że droga w ul. Widawskiej jest w fatalnym stanie technicznym – uzasadniał potrzebę zwołania nadzwyczajnej sesji Henryk Waluda, przewodniczący Rady Powiatu. – Remont ul. Widawskiej jest częścią wspólnego projektu, który chcemy realizować wspólnie z Powiatem Zduńskowolskim i kilkoma gminami powiatu zduńskowolskiego. Mówimy tu o przebudowie drogi wraz z odwodnieniem i ścieżką pieszo-rowerową – dodał Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Sekretarzem sesji wybrano radnego Artura Sternę. Komisję uchwał i wniosków tworzyli radni: Beata Gzik, Dariusz Mikołajczyk i Hubert Kamola.

T.O.

sesja1  sesja2

sesja3  sesja4

sesja5  sesja6