^ Powrót na górę

 

 

XIII sesja Rady Powiatu. Dyskusja o aptekach

Rozmiar tekstu:

sesja
Na obrady sieradzkich radnych powiatowych powrócił temat dyżurów aptek ogólnodostępnych. Zaproponowany projekt uchwały wywołał dyskusję członków Rady Powiatu oraz zainteresowanych tematem gości. Ostatecznie radni odrzucili ją.

Uchwała zakładała całodobowe dyżury wszystkich 40 aptek w powiecie sieradzkim, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Żaden z radnych nie zagłosował za jej przyjęciem. 16 głosowało przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Nim jednak doszło do głosowania, na temat dyżurów całodobowych aptek rozgorzała intensywna dyskusja. Jako pierwsza głos zabrała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi: – Postanowiliśmy wziąć udział w tej sesji, by podtrzymać wyrażoną przez nas wcześniej negatywną opinię na temat proponowanego projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin dyżurów aptek. Odnoszę wrażenie, że państwo nie zapoznali się z zakresem, w jakim apteki na państwa terenie powinny działać. My po prostu prowadzimy działalność gospodarczą i żeby te dyżury mogły być realizowane, muszą spełniać nasze oczekiwania finansowe. Proponowany w uchwale rozkład godzin pracy jest absolutnie nie do przyjęcia, bo spowoduje on straty finansowe aptek, a w konsekwencji doprowadzi do zamknięcia części z nich, tym bardziej że kondycje finansowe aptek już teraz są złe. A przypominam, iż każda z nich zatrudnia pracowników. Proszę więc o zaproponowanie takiej uchwały, która odzwierciedla faktyczne zapotrzebowanie mieszkańców na usługi farmaceutyczne. Jeżeli chcecie państwo, by apteki pełniły dyżury tak, jak to jest napisane w harmonogramie, proponuję zawarcie z nimi umów cywilnoprawnych i zapłacenie za ten dodatkowo przepracowany czas.

Do wypowiedzi prezes OIA odniósł się przewodniczący Rady Powiatu – Henryk Waluda: – My doskonale znamy ten problem, bo borykamy się z nim co roku od lat. Uchwała w takiej formie staje jednak na sesji po raz pierwszy, a to za sprawą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nasze poprzednie uchwały zostały zaskarżone i przegrywaliśmy w kolejnych sądach. Ale jako radni podzielamy argumenty aptekarzy i absolutnie nie chcemy działać na ich szkodę. Tylko oczekujemy od nich, by pomogli nam rozwiązać problem zgodnie z prawem. W poprzednich latach zarzucano nam, że działamy wbrew przepisom, czyli nie zapewniamy mieszkańcom wystarczającej dostępności do aptek. Tymczasem my nie do końca te przepisy rozumiemy. Nie możemy się np. doprosić, by ktoś nam wyjaśnił, co oznacza dostępność i ile ma być czynnych aptek.

Głos w sprawie zabrał również obecny na sesji Karol Rajewski, burmistrz Gminy i Miasta Błaszki, który jako radny powiatowy dwóch poprzednich kadencji starał się o przyjęcie uchwały ustalającej taki rozkład godzin pracy aptek, by zaspokojone były potrzeby mieszkańców, przede wszystkim gminy Błaszki: – Całkowicie rozumiem argumentację farmaceutów, ale należy pamiętać, że oprócz tego, że apteki muszą zarabiać, wypełniają również misję. Mamy niebudzący wątpliwości wyrok NSA. Przecież on jasno określa, że Rada Powiatu Sieradzkiego nie może łamać prawa i musi taki harmonogram pracy aptek ustalić. Jako gospodarz 15-tysięcznej gminy stwierdzam, że pełnej dostępności aptek w gminie Błaszki nie ma, a jest potrzeba działania apteki całodobowej. A pomyśleć musimy również o tych, którzy nie mają samochodów, a więc nie mają czym do tej apteki dojechać. Mówienie, że niektóre apteki zostaną zamknięte, jest straszeniem społeczeństwa. Na tej sesji nikt prawa nie łamie, choć w najgorszej sytuacji zostanie postawiony pan starosta, przeciwko któremu, gdy uchwała zostanie przyjęta, będzie można kierować oskarżenia, że zmusza jakąś aptekę, by pracowała w takim a nie innym wymiarze godzin. Nie możemy czekać z przyjęciem tej uchwały, bo każdy moment zwłoki oznacza ryzyko, że ktoś w potrzebie do apteki w Sieradzu nie dojedzie.

W dyskusję włączyła się mecenas Alicja Rychlicka-Ziepult z OIA w Łodzi: – Jak się ma rzeczona misja aptek do pracy lekarzy, którzy na terenie Błaszek pracują do godziny 18? Gdzie jest ich misja? Zastanówmy się więc, czy po tej godzinie w Błaszkach jest potrzebna pomoc farmaceuty. Przecież ta dodatkowa praca aptek przeznaczona jest na wydawanie leków ratujących życie i zdrowie, leków, których nie można sobie kupić ot tak. Trzeba mieć na nie receptę.

Radna Katarzyna Paprota zaproponowała spotkanie farmaceutów z władzami Powiatu: – Moja propozycja jest taka, żeby farmaceuci spotkali się z panem starostą i ustalili szczegóły dotyczące pracy aptek, uwzględniając potrzeby mieszkańców. Rozumiem problemy, z jakimi borykają się apteki, ale jeżeli przepisy jednoznacznie mówią, że mają one być dostępne, również w porze nocnej, to trzeba wypracować jakieś porozumienie. Oczekiwania mieszkańców nie są takie, żebyśmy się kłócili, tylko żebyśmy rozwiązali problem.

Na niejasności w przepisach zwracał uwagę radny Łukasz Bitner: – Ustawodawca nie określił jasnych kryteriów. Co to znaczy ogólnodostępny? Pewnie każdy z nas interpretowałby to inaczej. Brakuje mi też jasnych wytycznych ze strony wojewody, co powinniśmy w poprzednich uchwałach poprawić. Nie wiemy, co jest źle, gdzie były błędy, nikt nam nie pokazał, jak ma wyglądać ta uchwała, żeby było dobrze.

Starosta sieradzki Dariusz Olejnik zwrócił uwagę na fakt, że samorząd powiatowy nie dysponuje narzędziami prawnymi do przymuszenia aptek do pracy całodobowej: – Rozmawialiśmy w Złoczewie z władzami gminy oraz z aptekarzami. Żadna apteka nie wyraziła woli prowadzenia działalności w proponowanych przez nas godzinach. Jako Powiat nie możemy narzucić aptekarzom godzin pracy, bo są to ich prywatne przedsiębiorstwa. A jeżeli to zrobimy i za jakiś czas jakiś farmaceuta przyjdzie do nas ze skargą, że przez nas poniósł stratę finansową i będzie się domagał rekompensaty, to co wtedy? Powiat ma za to zapłacić?

Ostatecznie projekt uchwały został odrzucony. Do końca tego roku obowiązuje harmonogram przyjęty w roku ubiegłym. Zgodnie z nim na terenie powiatu sieradzkiego całodobowy dyżur pełnią dwie apteki sieradzkie: „Pod Aniołem” przy al. Pokoju i „Nowe Kwiaty Polskie” przy al. Grunwaldzkiej.

Po dyskusji o aptekach radni przystąpili do zgłaszania interpelacji. I tak Łukasz Bitner zwrócił się do Zarządu Powiatu, aby w drodze zapytania do sanepidu ustalił, jakie są wymogi dystrybucji tzw. papierosów elektronicznych.

Katarzyna Paprota pytała, czy od przyszłego roku są przewidziane podwyżki płac pracowników domów pomocy społecznej.

Krzysztof Żubrowski interpelował o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z prośbą o informacje na temat ewentualnego remontu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 710 we Włyniu z drogą powiatową nr 1700E.

W części dotyczącej uchwał radni zdecydowali o zamiarze likwidacji kilku szkół wchodzących w skład zespołów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sieradzki: technikum uzupełniającego dla młodzieży, technikum uzupełniającego dla dorosłych, szkoły policealnej dla młodzieży na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie oraz szkoły policealnej dla młodzieży na podbudowie liceum profilowanego (działały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu), zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum uzupełniającego nr 2 dla dorosłych, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych (w Centrum Kształcenia Ustawicznego), technikum uzupełniającego dla dorosłych, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli) oraz liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu.

Przyjęte zostały również uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego; w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2015 rok; w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych w roku 2016 oraz w sprawie ustalenia na 2016 rok Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na sekretarza XIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego wybrano Rafała Woźniaka. Do komisji uchwał i wniosków powołano Katarzynę Paprotę, Lucjana Nowetę i Marka Płóciennika.

T.O.

IMG 1075  IMG 1088

IMG 1097  IMG 1099

IMG 1108  IMG 1140

IMG 1149  IMG 1174

IMG 1203  IMG 1211

IMG 1218  IMG 1223

IMG 1229  IMG 1230