^ Powrót na górę

 

 

XIV sesja Rady Powiatu. Radny z medalem MŚ

Rozmiar tekstu:

sesja
Radny powiatowy Karol Kozuń, lekkoatleta specjalizujący się w pchnięciu kulą i rzucie oszczepem, zdobył brązowy medal w pchnięciu kulą podczas Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce, odbywających się w Katarze.

Sesja zaczęła się od podsumowania startu radnego w mistrzostwach. – Chciałbym usprawiedliwić moją nieobecność na kilku sesjach. Było to związane z moim startem w mistrzostwach, a wcześniej z przygotowaniami do nich. Cztery miesiące spędziłem na walizkach, z obozu na obóz. Ale przywiozłem brązowy medal – mówił Karol Kozuń. Radość z sukcesu jest tym większa, że medal ten jest dla radnego przepustką na igrzyska olimpijskie.

Skoro już mowa o odznaczeniach, to na sesji 30 listopada wręczone zostały dwie odznaki honorowe za zasługi dla rozwoju gospodarczego RP. Minister gospodarki Janusz Piechociński przyznał je łącznie 34 przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego, w tym pięciu z powiatu sieradzkiego. Otrzymali je: Ceramika Tubądzin, „Agro-Jumal” z Sieradza, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek, „Sidrog” z Domaniewa i Hodowla Kur Gospodarstwo Rolne z Ocina. Dwie ostatnie firmy odznaczeń nie odebrały, bo ich przedstawiciele nie dojechali na uroczystość 18 listopada, zorganizowaną w Starostwie Powiatowym w Łasku. W imieniu ministra wręczył je więc starosta sieradzki Dariusz Olejnik na sesji.

W interpelacjach dominował temat dróg. Radny Łukasz Bitner zwrócił się z prośbą o pilny remont drogi Równa-Gruszczyce, w szczególności od drogi krajowej nr 12 do siedziby firmy „Agrosad”. Interpelował również o pozyskanie informacji, ilu nauczycieli gimnazjów, jakich specjalności i na jakich warunkach, są w stanie zatrudnić dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z powiatu sieradzkiego; interpelacja ta związana jest z planowaną reformą systemu oświaty, polegającą na likwidacji gimnazjów oraz na powrocie do ośmioklasowej szkoły podstawowej i czteroklasowego liceum. W trzeciej interpelacji Łukasz Bitner prosił o skierowanie zapytania do Ministerstwa Finansów w sprawie wpływu zwiększenia kwoty wolnej od podatku na zmniejszenie dochodów powiatu. – Czy ministerstwo zaproponuje jakąś formę subwencji wyrównawczej albo wprowadzi jakąś formę dochodu własnego powiatu? – pytał radny w kontekście przyszłorocznego budżetu powiatowego. Pytał również o powody braku akcji promocyjnej zajęć pozaszkolnych Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego na terenie gminy Błaszki. Łukasz Bitner zwracał ponadto uwagę na niebezpieczne skrzyżowanie drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 449 i gminną Błaszki-Suliszewice. W ciągu ostatnich dwóch tygodni doszło tam do dwóch groźnych wypadków drogowych. Radny interpelował również o naprawę słupków drogowych w Żelisławiu oraz o naprawę bieżącą drogi w Orzeżynie. W swojej ostatniej interpelacji Łukarz Bitner pytał o program rządowy „500 plus”: – Czy 500 zł na dziecko będzie wypłacane w czasie ciąży, zgodnie z definicją, że za dziecko uważane jest także nasciturus, a więc dziecko jeszcze nie urodzone? Czy kwota ta będzie wypłacana na dziecko uczące się do końca studiów, czy do 26. roku życia? I wreszcie, czy drugie, trzecie i następne dziecko rodziców posiadających czworo i więcej dzieci, będzie traktowane jak pierwsze i kolejne?

Tomasz Baliński zgłosił interpelację dotyczącą zajęcia stanowiska przez Zarząd Powiatu w sprawie odszkodowań za płody rolne zniszczone przez dziką zwierzynę. W drugiej interpelacji radny Baliński zwrócił się do Zarządu o interwencję w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi o przedłużenie okresu odstrzału dzikich gęsi do 21 stycznia. Ptaki te powodują ogromne szkody w uprawach zbóż.

Katarzyna Paprota prosiła o wystąpienie do burmistrz gminy i miasta Złoczew Jadwigi Sobańskiej z wnioskiem o zaproszenie na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Złoczewie przedstawiciela kopalni w Bełchatowie, a to w związku z faktem, że we wrześniu 2014 r. burmistrz wydała decyzję środowiskową, a Urząd Marszałkowski wydał koncesję na kopalnię piasku na złożu węgla brunatnego w miejscowości Broszki. Katarzyna Paprota prosiła też o wystąpienie do burmistrz Złoczewa z zapytaniem, czy konieczne było zlecenie kancelarii prawnej w Łodzi wydania opinii w kwestii podatków od kopalni Bełchatów. Trzecia interpelacja radnej dotyczyła Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu: – Czy do starosty sieradzkiego wpłynęło pismo od pielęgniarek i pracowników DPS w Sieradzu, w którym zgłaszane były uwagi i zastrzeżenia związane z ich pracą?

Radni przyjęli cztery uchwały: w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2015 rok, w sprawie przystąpienia Powiatu do Związku Powiatów Polskich oraz w sprawie uznania za bezzasadną skargę wniesioną przez Dorotę Galas, dotyczącą niewłaściwego postępowania i zachowania dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach.

Sekretarzem sesji był Krzysztof Żubrowski. Do komisji uchwał i wniosków wybrano Jacka Walczaka, Tomasza Sosina i Artura Sternę.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  15