^ Powrót na górę

 

 

XVI sesja Rady Powiatu. Budżet na 2016 r. przyjęty

Rozmiar tekstu:

sesja
Szesnastoma głosami „za” przy siedmiu „przeciw” Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła budżet Powiatu na 2016 rok. Przyszłoroczne wydatki Powiatu wyniosą 118 368 857 zł. Z kwoty tej 104 957 871 zł to wydatki bieżące, a 13 410 986 zł – wydatki majątkowe.

Dochody Powiatu zostały ustalone na 110 536 598 zł, z czego 108 229 638 zł to dochody bieżące, a 2 306 960 zł stanowią dochody majątkowe. Planowany jest deficyt na kwotę 7 832 259 zł. Pokryje go planowany do zaciągnięcia kredyt. W głosowaniu nad budżetem wzięli udział wszyscy radni (23). Za było 16, przeciw 7, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W sesji wzięli udział dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych – szkół, domów pomocy społecznej i placówek kultury. Jednym z gości była dyrektor Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu Izabela Sufleta. Przypomnijmy, że na poprzedniej sesji (22 grudnia) radni przyjęli uchwałę o zamiarze likwidacji kierowanej przez nią placówki. Zdaniem dyrektor Suflety, kwota pieniędzy przeznaczonych na utrzymanie ZPWP w 2016 r. nie wystarczy na zapewnienie jednostce funkcjonowania. – Zakładając wariant pesymistyczny, że placówka ta zostanie zlikwidowana, to stanie się to dopiero po 31 sierpnia. Do tego czasu musi ona jakoś funkcjonować. Przecież dzieci nie mogą przebywać w zimnych i ciemnych pomieszczeniach – mówiła radna Kazimiera Gotkowicz. – Liczę na współpracę Rady Miejskiej w Sieradzu, bo liczę na to, że ZPWP, jako placówka bardzo potrzebna, będzie nadal istnieć – dodała Katarzyna Paprota. Na poprzedniej sesji Rada Powiatu zdecydowała o wystosowaniu do Rady Miejskiej pisma z propozycją przejęcia placówki. Odpowiedzi na razie nie ma.

Oprócz uchwały budżetowej Rada Powiatu przyjęła również uchwałę o wydatkach, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz uchwałę o planie pracy Rady Powiatu Sieradzkiego oraz Komisji Stałych Rady na 2016 r.

W punkcie „Interpelacje radnych” jako pierwszy głos zabrał Łukasz Bitner: – Zwracam się z prośbą do Zarządu Powiatu Sieradzkiego, aby wskazał termin przystąpienia Powiatu do projektu drogowego, mającego na celu budowę obwodnicy Błaszek – interpelował radny. Łukasz Bitner pytał ponadto, jakie warunki techniczne muszą zostać spełnione, aby na zatoce autobusowej przy szkole w Gruszczycach mógł zostać wykonany dywanik asfaltowy, a także prosił o skierowanie do prezydenta Sieradza prośby o możliwość korzystania przez mieszkańców gminy i miasta Błaszki z basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu. W punkcie porządku obrad przeznaczonym na interpelacje głos zabrała też radna Katarzyna Paprota, zwracając się z prośbą o prawidłowe ustawienie znaków drogowych na odcinku drogi Broszki-Stolec w gminie Złoczew. Na zakończenie interpelacji Sylwia Dęga-Frątczak interpelowała o umieszczenie w sali obsługi klienta Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu cennika usług. Interpelację zgłosił również przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda: - Zwracam się z prośbą do Zarządu Powiatu o wystąpienie do pana prezydenta Sieradza, by poinformował nas, ile dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i gimnazjalnym korzysta z miejskich placówek prowadzących zajęcia pozaszkolne i jakie to są zajęcia.

Sekretarzem sesji był radny Łukasz Bitner. Do komisji uchwał i wniosków wybrano Sylwię Dęgę-Frątczak, Joannę Hanak i Beatę Gzik.

Przedostatnia sesja w 2015 roku miała też akcent sportowy: starosta sieradzki Dariusz Olejnik wręczył zawodnikom i trenerom klubów sportowych ziemi sieradzkiej nagrody za osiągnięcia w mijającym roku. Listę nagrodzonych zamieszczamy TUTAJ.

T.O.

IMG 0514  IMG 0512

IMG 0524  IMG 0518

IMG 0534  IMG 0542

IMG 0545  IMG 0547

IMG 0550  IMG 0560

IMG 0567  IMG 0570

IMG 0581  IMG 0583

IMG 0590  IMG 0594

IMG 0599  IMG 0604