^ Powrót na górę

 

 

Dotacja na pielęgnację drzew przy drogach

Rozmiar tekstu:

pzd
Zakończyły się prace pielęgnacyjne i sanitarne drzewostanu przy drogach powiatowych w Sieradzu, Błaszkach, Warcie i Złoczewie. Na realizację tego zadania Powiat Sieradzki pozyskał dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przedsięwzięcie nosi nazwę „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych drzewostanu w pasach dróg powiatowych – ulicach miast powiatu sieradzkiego”. Całkowity koszt jego realizacji wyniósł 172 580 zł, z czego 103 520 zł to dotacja z łódzkiego WFOŚiGW. Pozostałą kwotę (47 780 zł) stanowi wkład własny sieradzkiego samorządu powiatowego.

Pielęgnacją objęto 647 sztuk drzew rosnących w pasach drogowych. W Sieradzu było to 87 drzew, w Błaszkach – 6, w Warcie – 129, a w Złoczewie – 425.

T.O.