^ Powrót na górę

 

 

Pielęgnacja zieleni przy drogach powiatowych

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu przeprowadził prace pielęgnacyjne drzew, rosnących przy drogach powiatowych. Na zadanie to pozyskał prawie 82 tys. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie pod nazwą „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w pasach dróg powiatowych i ulicach miast powiatu sieradzkiego – etap II” zostało zrealizowane w okresie od grudnia 2019 do kwietnia 2020 r. Jego całkowity koszt to prawie 137 tys. zł. Pielęgnacją objęto 11 miejsc w Sieradzu, Złoczewie i Kalinowej.

1. Miasto Złoczew, ul. Cmentarna.

2. Miejscowość Kalinowa.

3.  Miasto Sieradz: ul. Zajęcza.

4. Miasto Sieradz, ul. Targowa.

5. Miasto Sieradz, ul. Broniewskiego.

6. Miasto Sieradz, ul. Sarańska.

7. Miasto Sieradz, ul. Sikorskiego.

8. Miasto Sieradz, ul. Łokietka.

9. Miasto Sieradz, ul. Zakładników.

10. Miasto Sieradz, ul. Zachodnia.

11. Miasto Sieradz, ul. Żwirki i Wigury.

12. Miasto Sieradz, ul. Armii Krajowej

T.O.