Przetarg na dokumentację w ramach ZOF

Rozmiar tekstu:

zof1
Gmina Złoczew ogłosiła przetarg na kompleksową dokumentację techniczną inwestycji, które mają być realizowane w ramach projektu Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ma ona powstać do 25 czerwca.

Dokumentacja ma być wykonana na dwa zadania inwestycyjne:

1. W rdzeniu ZOF: budowa drogi łączącej węzeł „Złoczew” drogi ekspresowej S8 z terenami Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej; modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie wraz z sieciami kanalizacyjnymi; modernizacja stacji uzdatniania wody w Unikowie wraz z siecią wodociągową.

2. W strefie bezpośredniego oddziaływania ZOF: przebudowa drogi powiatowej Wandalin – Klonowa; przebudowa drogi powiatowej Złoczew – Zwierzyniec; przebudowa drogi powiatowej Złoczew – Burzenin; przebudowa drogi powiatowej Lipno – Brzeźnio; modernizacja drogi powiatowej: odcinek od drogi krajowej nr 45 do miejscowości Skrzynno; modernizacja drogi powiatowej Skrzynno – Dębiec; rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brąszewice; budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Klonowej; modernizacji stacji uzdatniania wody w Barczewie; budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Witowie wraz z Infrastrukturą towarzyszącą; budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnio-Zapole oraz modernizacja drogi gminnej Chojny (granica Gminy Lututów) – Staropole – Marynka – Babin.

Ponadto, w ramach umowy z Gminą Złoczew, wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania planu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości objętych planem ZOF.

Termin składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu mija 9 marca, zaś termin realizacji zadań to 25 czerwca 2015 roku.

Przypominamy – Złoczewski Obszar Funkcjonalny to projekt współpracy samorządów powiatów sieradzkiego i wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału kopalni węgla brunatnego „Złoczew” i drogi ekspresowej S8. Partnerami w projekcie są: Gminy Złoczew (lider), Burzenin, Brąszewice, Klonowa, Brzeźnio w powiecie sieradzkim, Ostrówek w powiecie wieluńskim oraz Powiaty – Sieradzki i Wieluński.

T.O.