^ Powrót na górę

 

 

Drogi powiatowe w Złoczewskim Obszarze Funkcjonalnym

Rozmiar tekstu:

Powiat Sieradzki przystąpił do Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego. Oznacza to, że skorzysta z dofinansowania przyznanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju liderowi projektu - Gminie Złoczew.


Powiat Sieradzki jest jednym z ośmiu samorządów (obok Gmin Złoczew, Burzenin, Brzeźnio, Brąszewice, Klonowa, Ostrówek i Powiatu Wieluńskiego), które podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w ramach ZOF. Są to tereny leżące wokół przyszłej odkrywki węgla brunatnego „Złoczew" oraz Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej. Głównym celem ZOF jest wykorzystanie potencjału gospodarczego powstającej kopalni i drogi ekspresowej S8.
MIiR przyznało niedawno 2,5-milionowe dofinansowanie w ramach programu Pomoc Techniczna, z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w infrastrukturę techniczną na terenach administrowanych przez wymienione samorządy. Złożony przez Złoczew wniosek znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej ministerstwa (na 91 wniosków złożonych przez samorządy całego kraju).
Na terenach ZOF znajdują się dwie drogi powiatowe o kluczowym znaczeniu przede wszystkim dla gminy Klonowa. Są to drogi Wandalin-Klonowa (6,3 km) oraz Złoczew-Zwierzyniec (9,4 km). Wartość dokumentacji technicznej na remont pierwszej z nich szacowana jest na 500 tys., na remont drugiej - na 600 tys. zł. - Obie są w fatalnym stanie technicznym i wymagają gruntownej modernizacji. Drogę Złoczew-Zwierzyniec dodatkowo zniszczyły ciężarówki wożące żwir na budowę S8 - mówi Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu.
W najbliższym czasie ZOF będzie tematem konsultacji społecznych. Powstanie również zespół kierujący projektem, złożony z przedstawicieli samorządów wchodzących w skład Obszaru. Jego zadaniem będzie koordynacja prac związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz zapewnienie spójności działań samorządów w ramach ZOF z planami Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.
T.O.
FOT. Urząd Miejski w Złoczewie