Spotkanie Komitetu Sterującego ZOF

Rozmiar tekstu:

zof
W Urzędzie Miejskim w Złoczewie spotkali się przedstawiciele samorządów – beneficjentów Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego. Było to już 8. posiedzenie Komitetu Sterującego ZOF.

Po ogólnych postanowieniach dotyczących ZOF, przyszedł czas na sprawy bardziej szczegółowe, dotyczące rozliczeń finansowych między partnerami projekty. Stąd obecność na spotkaniu skarbników, w tym Skarbnika Powiatu Sieradzkiego – Iwony Piekarczyk.

Drugim tematem omówionym podczas posiedzenia były szczegóły ogłoszonego niedawno przez Gminę Złoczew (jako lidera projektu ZOF) przetargu na kompleksową dokumentację techniczną inwestycji, które mają być realizowane w ramach ZOF. Elementem przetargu są m.in. dokumentacje na remonty dróg powiatowych Wandalin-Klonowa, Złoczew-Zwierzyniec, Złoczew-Burzenin, Lipno-Brzeźnio. Szczegóły z tym związane w imieniu Powiatu Sieradzkiego omawiali: dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Piątek i specjalista ds. inwestycji PZD Marcin Lewandowski.

W spotkaniu wziął również udział poseł na Sejm RP Cezary Tomczyk. Parlamentarzysta zapewnił, że będzie wspierał wszystkie inicjatywy związane z pracami nad projektem.

T.O.